Renginiai

Kursai skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti
2019-08-30 - 2019-09-01
Kęstučio 22, Kaišiadorys
KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Formuojama grupė. Kursai mokami. Norinčius prašome kreiptis tel. 868629670 arba el. paštu skaidrei@gmail.com