Renginiai

Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus
2018-10-22 - 0000-00-00
Kęstučio 22, Kaišiadorys
KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

Spalio 22 d.12 val. - seminaras mokyklų vadovams, kuruojantiems prevencinę veiklą, vaiko gerovės komisijų nariams, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, soc.pedagogams, psichologams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą Kaip taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus“. Lektorė Inga Bankauskienė. Kaina – 3 Eur. Registracija iki spalio 19 d. tel. 60 922, 8 609 06202 arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.