Kviečiame dalyvauti KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2022 m. birželio mėnesio renginiuose

2022.06.02

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2022 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1.2.-90

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2022 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. 8 609 06202

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT907300010170751901, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Birželio mėn.

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 d.

 

18.00-19.30 val.

Mokymai pagal 60 val.  KTP „Lietuvių kalba-ukrainiečiams“. Lektorė Neringa Ašmenaitė. Daugiau  informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Birželio mėn.

2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 d.

 

18.00-19.30 val.

Mokymai pagal 60 val. KTP „Lietuvių kalba-ukrainiečiams“. Lektorė Janina Aleksandravičienė. Daugiau  informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

A. Taparauskienė

Birželio mėn.

3, 7, 10, 14, 17,  21, 28  

 

18.00-19.30 val.

Mokymai pagal 60 val. KTP „Lietuvių kalba-ukrainiečiams“. Lektorė Birutė Preikšaitienė. Daugiau  informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Pravieniškės (buvusios S. Tijūnaičio pagrindinės mokyklos patalpos)

A. Taparauskienė

Birželio 8 d.

15.00 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Individualizuoto-diferencijuoto ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“ konsultacija Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pedagogams. Lektorė Julija Glinskė. Daugiau  informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Birželio

13-23 d.

 

Seminaras ,,Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarka ir dokumentaipagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Saugaus darbo pagrindai“. Dalyvio mokestis skaičiuojamas po renginio, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 8  d.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu  /   savarankiško mokymosi būdu, naudojantis mokymų įrašu

 

G. Juzukonienė

 

Birželio 22 d.

10.00 val.

Seminaras pagal 6 val. KTP „Socialinių emocinių kompetencijų tobulinimas. Įtaka gyvenimo kokybei bei mokymuisi“. Lektorius Evaldas Karmaza. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 22  d. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Vyskupijos Sielovados centras

A. Taparauskienė

Birželio 22 d.

12.00 val.

Seminaras tikybos mokytojams pagal 6 val. KTP „Kaip tinkamai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas katalikų tikybos bendrąsias programas? Praktiniai aspektai“. Lektorė Danutė Kratukienė. Dalyvio mokestis – 5,00 Eur. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 22  d.

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Vyskupijos Sielovados centras

A. Taparauskienė

Birželio mėn.

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt 

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Birželio 1 d.

15.00 val.

Piešinių konkurso „Lietuvos krepšiniui - 100“ apdovanojimai

Kaišiadorių rajono ŠSPC Jaunimo centras „Mazgas“

R. Saikauskienė

Birželio 4 d.

19.00 val.

Respublikinio piešinių konkurso „Laimės paukštė“ apdovanojimai

Kaišiadorių miško parko estrada

R. Saikauskienė

Numatoma Birželio 20 d.

14.00 val.

Kaišiadorių rajono mokinių renginių (olimpiadų, konkursų, varžybų) nugalėtojų apdovanojimų šventė „Triumfo ragas“

 

Numatoma

Kaišiadorių rajono ŠSPC Jaunimo centras „Mazgas“

  A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 R. Saikauskienė

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

Birželio 10 d.

8.00 val.

Kaišiadorių TAU tarybos mokslo metų užbaigimo kelionė į Vilniaus universiteto Botanikos sodą

Kairėnai

R. Saikauskienė

Birželio 10 d.

10.30 val.

Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų (NTAU) asociacijos narių konferencija "Vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės"

Jonava

R. Saikauskienė

Iki birželio 1-10 d.

 

Kaišiadorių TAU dalyvių registracija į „ Nacionalinė IV TAU universiada“. Registraciją vykdo R. Saikauskienė, daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Radviliškis

R. Saikauskienė

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Birželio 14 d. 13.00 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas. Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki birželio 10 d. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Birželio 20 d.

15.00 val.

Edukacinio banko atrankos komisijos posėdis dėl metodinių / mokymo priemonių vertinimo ir pateikimo Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties banke

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Birželio mėn.

Metodinių / mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių / mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu: gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

PARODOS

Birželio mėn.

Respublikinio piešinių konkurso „Laimės paukštė“ darbų paroda

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

             

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Esant būtinybei pasiliekame teisę keisti renginio datą, laiką ir vietą.

 

___________________


Atgal