Kviečiame dalyvauti KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2022 m. gegužės mėnesio renginiuose

2022.05.03

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V1.2.-62

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2022 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. 8 609 06202

 

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT907300010170751901, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Gegužės 4 d.

12.30 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Individualizuoto-diferencijuoto ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“  II modulis „Diferencijavimo ir individualizavimo modelių pristatymas: privalumai ir trūkumai“  Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pedagogams. Lektorė Julija Glinskė.  Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Gegužės

5, 12, 18 d.

16.00-17.30 val.

 

Gegužės 11 d.

15.00-18.00 val.

Skaitmeninio raštingumo kursai (80 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Grupė suformuota.

Nuotoliniu būdu

 

A. Taparauskienė

Gegužės 5, 19 d. 14.00 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „(Į)(si)vertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys 5-12 klasėse“ III modulis „Mokinių vertinimo formos ir įrankiai, padedantys užtikrinti vertinimo validumą“. Lektorius Rytis Komičius. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki gegužės 3 d. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Iki gegužės 6 d.

Formuojamos grupės ukrainiečių, apsigyvenusių Kaišiadorių rajone, lietuvių kalbos mokymams.

Registracija el.p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt Daugiau informacijos tel. 860906202

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 9 d.

12.00 val.

Mokymų pagal 8 val.  kvalifikacijos tobulinimo programą Kompetencijų ugdymas teatro dalyku II dalis Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos pedagogams. Lektoriai Ieva Ivanauskienė, Jonas Gaižauskas. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

G. Juzukonienė

Gegužės 17 d.

12.30 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Individualizuoto - diferencijuoto ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“  II modulis „Diferencijavimo ir individualizavimo modelių pristatymas: privalumai ir trūkumai“  Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pedagogams.

Lektorė Julija Glinskė.  Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Gegužės 23 d.

9.00-16.00 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų kompetencijų įsivertinimas ir ūgtis atnaujinto ugdymo turinio kontekste“  IV modulis „Projektų įgyvendinimo patirčių konferencija. Refleksija ir savirefleksija“ (8 ak. val.). Lektorė Vitalija Gražienė. Dalyvio mokestis skaičiuojamas po renginio, atsižvelgiant į dalyvių skaičių. Registracija (dalyviai išklausę I mokymų dalį) sistemoje www.semiplius.lt iki gegužės  20 d.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

G. Juzukonienė

 

Gegužės 24 d.

15.00 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Individualizuoto-diferencijuoto ugdymo modelio praktinis įgyvendinimas mokykloje“ konsultacija Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pedagogams. Lektorė Julija Glinskė. Daugiau  informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Gegužės 24 d.

9.00 val.

Tęstinių mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „(Į)(si)vertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys 5-12 klasėse“ IV modulis „Ko reikia, kad vaikai prisiimtų atsakomybę už savo mokymąsi?“. Grupė suformuota. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Išvyka į

mokyklą Forvardas

(Vilniaus r.)

G. Juzukonienė

Gegužės 25 d.

12.30 val.

Mokymai pagal 4 val.  kvalifikacijos tobulinimo programą „Pozityvūs tarpusavio santykiai“, skirti Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei. Lektorius Evaldas Karmaza. Registracija sistemoje www.semiplius.lt iki gegužės 23 d. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Gegužės mėn.

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Gegužės 4 d.

11.00 val.

Piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“ nugalėtojų apdovanojimai. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Palaimintojo Teofiliaus Matulionio aikštė

R. Saikauskienė

Gegužės 4 d.

11.00 val.

Piešinių konkursas „Gaisras“ nugalėtojų apdovanojimai. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Palaimintojo Teofiliaus Matulionio aikštė

R. Saikauskienė

Iki gegužės 5 d.      

Rajono priešmokyklinių klasių mokinių varžybos „Saugaus eismo ABC“. Dalyvių registracija iki gegužės 5 d. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p.  rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

Gegužės 5-6 d.

Lietuvos 8 klasių mokinių vokiečių kalbos konkurso šalies etapas

        Klaipėda

A. Taparauskienė

Gegužės 10 d.

10.00 val.     

Rajono priešmokyklinių klasių mokinių varžybos „Saugaus eismo ABC“. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija (Gedimino g. 48)

R. Saikauskienė

Gegužės 11 d.

15.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 12 d.

15.30 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Iki gegužės 20 d.

Respublikinis piešinių konkursas „Laimės paukštė“. Darbus pristatyti į Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrių (Kęstučio g. 22, Kaišiadorys) iki gegužės 20 d. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 13 d.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados šalies etapas

Zarasai

R. Saikauskienė

Gegužės 13 d.

9.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada.

Dalyvių registracija iki gegužės 9 d. imtinai

el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 13 d.

14.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados dalyvių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 16 d.

15.00 val.

Rajono 6 klasių mokinių mažojo rusų kalbos festivalio užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 19 d.

10.00 val.

Rajono 6 klasių mokinių mažasis rusų kalbos festivalis.

Dalyvių registracija iki gegužės 13 d.

el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Žiežmarių gimnazija

A. Taparauskienė

Iki gegužės 20 d.

Piešinių konkursas „Lietuvos krepšiniui - 100“. Darbus pristatyti į Neformaliojo švietimo skyrių (Kęstučio g. 22, Kaišiadorys) iki gegužės 20 d. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 23 d.

14.30 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados užduočių rengimo komisija

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 23 d.

16.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 25 d.

9.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada.

Dalyvių registracija iki gegužės 20 d.

el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 25 d.

14.00 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados dalyvių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu arba NŠS

A. Taparauskienė

Gegužės 25 d.

Respublikinis piešinių konkurso „Laimės paukštė“ darbų vertinimo komisija. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 25 d.

Rajono piešinių konkurso „Lietuvos krepšiniui - 100“ darbų vertinimo komisija. Daugiau informacijos tel. 86124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės mėn.

„Triumfo rago“ apdovanojimų šventės parengiamieji darbai

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

Metodininkės

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

Gegužės 3, 10, 17, 24 d.

11.00-13.00 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Vadovė Tatjana Prakapienė

Kaišiadorių kultūros centras

(III aukštas)

R. Saikauskienė

Gegužės 4, 11, 18, 25 d.

10.00 val.

Dailės studijos užsiėmimai.

Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456. Vadovas Jonas Katkevičius

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 4, 11, 18, 25 d.

11.30-13.00 val.

TAU ansamblio repeticijos. Vadovė Olytė Stakienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 4, 11, 18, 25 d.

9.00 val.

IT mokymai. Lektorius Deimantas Bauša

Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

R. Saikauskienė

Gegužės 2, 9 d.

10.30 val.

Sportiniai užsiėmimai. Trenerė Rima Saikauskienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Sportinio ugdymo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 6 d.

10.00 val.

Vaidybinio filmo „Vienui vieni“ peržiūra. Turinys iš LRT mediatekos.

Kaišiadorių rajono ŠSPC

atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Gegužės 10 d.

9.00 val.

Rumšiškių TAU mokslo metų užbaigimo kelionė į Suvalkiją

Suvalkija

R. Saikauskienė

Gegužės 11 d.

17.30 val.

Susitikimas su prof. Liudu Mažyliu

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Gegužės 12 d.

9.00 val.

Žaslių TAU mokslo metų užbaigimo kelionė į Vilniaus universiteto Botanikos sodą Kairėnuose

Kairėnai

R. Saikauskienė

Gegužės 13 d.

10.00 val.

Kaišiadorių TAU tarybos posėdis

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Gegužės 20 d.

12.00 val.

Kaišiadorių TAU išvyka į Avilius

Aviliai

R. Saikauskienė

Gegužės 26 d.

12.00 val.

Kaišiadorių trečiojo mažiaus universiteto 10-ies metų jubiliejaus šventė

Kaišiadorių rajono ŠSPC

atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Visą mėnesį

Metodinių / mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių / mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu: gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Gegužės 6 d.

15.00 val.

Edukacinio banko atrankos komisijos posėdis dėl metodinių / mokymo priemonių vertinimo ir pateikimo Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties banke.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

PARODOS

Gegužės mėn.

Piešinių konkursų „Gaisras“ ir „Saugi vaikystė“ darbų paroda

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

             

 

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Esant būtinybei pasiliekame teisę keisti renginio datą, laiką ir vietą.

 

___________________


Atgal