Kviečiame dalyvauti KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2022 m. sausio mėnesio renginiuose

2022.01.03

 

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus
2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1.2.-237

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2022 METŲ SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. 8 609 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Sausio 3, 4 d.

10.00 val.

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.

  1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

Mokymai pagal 88 val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje“ III modulį „Skaitmeninis turinys“ Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos pedagogams. Lektorė Jolanta Leonavičienė. Grupė suformuota. Daugiau informacijos

el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 4 d.

10.00 val.

Seminaras tikybos ir etikos mokytojams pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Konfliktinių situacijų prevencijos ir sprendimo mokymaiŽodinė savigyna“. Lektorius Valdemar Chmielevski. Dalyvio mokestis - 7 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki sausio 4 d. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

A. Taparauskienė

Sausio 6 d.

10.00 val.

4 val. seminaras Efektyvesnis reflektyvaus mokymo(si) procesas,  naudojant Reflectus sistemą“ pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“ Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pedagogams.

Lektorė Kristina Foktienė. Grupė suformuota.  Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

  Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

 

Sausio 17, 24 d.

14.00 val.

8 val. seminaras  „Efektyvi komunikacija ir įtaigus viešasis kalbėjimas“ pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Pedagogų kompetencijų įsivertinimas ir ūgtis atnaujinto ugdymo turinio kontekste“. Lektorius Donaldas Duškinas. Grupė formuojama suderinus dalyvių sąrašą su švietimo įstaigomis. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

Sausio-vasario mėn.

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.

  1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

Tęstiniai mokymai pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas mokiniams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle“ Kaišiadorių šv. Faustinos mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogams. Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

A. Taparauskienė

Sausio-vasario mėn.

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.

  1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

Tęstiniai mokymai pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninio turinio kūrimas ir valdymas virtualioje aplinkoje“ Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos pedagogams. Lektorė Orinta Jarunavičienė. Grupė suformuota. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

A. Taparauskienė

Sausio-kovo mėn.

 

I prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį.

  1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

Tęstiniai mokymai pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Žingsnis šiuolaikinės visuomenės link“ Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos pedagogams. Lektorė Orinta Jarunavičienė. Grupė suformuota. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

 

A. Taparauskienė

Sausio mėn.

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt.

Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio mėn.

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt 

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Sausio 13 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo

dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

Sausio 14 d.

9.00 val.

 

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas

9-10 klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki sausio 7 d. el.p ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

Sausio 14 d.

12.00 val.

 

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas

11-12 klasių mokiniams.  Dalyvių registracija iki sausio 7 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 19 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 11 klasių mokiniams dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 19 d.

16.00 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 11 klasių mokinių darbų vertintojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 20 d.

9.00 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 11 klasių mokiniams.  Dalyvių registracija iki sausio 14 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 20 d.

10.30 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 11 klasių mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 20 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo

dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

9.00 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas 9-10 klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki sausio 13 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

12.00 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas 11-12 klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki sausio 13 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.t

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 24 d.

14.00 val.

54-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis. Dalyvių darbai pateikiami iki sausio 21 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 26 d.

11.00 val.

Lietuvos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ II etapas

 

Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

 

R. Saikauskienė

Sausio 26 d.

10.00 val.

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 21 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 26 d.

15.30 val.

69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninio etapo dalyvių ir jų mokytojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A.Taparauskienė

Sausio 26 d.

16.00 val.

69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninio etapo dalyvių darbų vertintojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A.Taparauskienė

Sausio 27 d.

9.00 val.

69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio  21 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A.Taparauskienė

Sausio 27 d.

15.00 val.

69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12 kl.) rajoninio etapo dalyvių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A.Taparauskienė

Sausio 28 d.

9.30 val.

33 -oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada (III turo I dalis) (8-12 kl.)

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados

(9-12 kl.) rajoninio etapo dalyvių konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 31 d.

16.00 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados

(9-12 kl.) rajoninio etapo darbų vertintojų  konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Iki sausio 31 d.

Registracija į Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursą (5-12 kl.) el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Vasario 1 d.

9.00 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados

(9-12 kl.) rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio   25 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 1 d.

15.00 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados

(9-12 kl.) rajoninio etapo dalyvių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 2 d.       9.00 val.

Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiados (11 kl.) ir vokiečių k. konkurso (8 kl.) rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 26 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 2 d.       10.30 val.

Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiados (11 kl.) ir vokiečių k. konkurso (8 kl.) rajoninio etapo darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 3 d. 15.30 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajoninio etapo dalyvių konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 3 d. 16.00 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajoninio etapo dalyvių darbų vertintojų konsultacija

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 4 d.  9.00 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 31 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Dalinai nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 4 d.  10.30 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 7-8 d.

13.15 val.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per vaizdo ir  pokalbių platformą Zoom (prisijungimai bus siunčiami dalyvių mokytojams renginio dieną).

5 – 8 klasių konkursas vyks 2021 m. vasario 7 d. 13.15 val.

9 – 12 klasių konkursas vyks 2021 m. vasario 8 d. 13.15 val.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

Sausio 5, 12, 19, 26 d.

10.00 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai.

Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456. Vadovas Jonas Katkevičius

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Sausio 5, 12, 19, 26 d.

11.30-13.00 val.

TAU ansamblio repeticijos. Vadovė Olytė Stakienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Sausio 4 d.

10.00 val.

TAU paskaita „Tai būtina žinoti“ - būk saugus. Lektorė Kaišiadorių bendruomenės policininkė Irena Budrikienė

Rumšiškių kultūros centras

R. Saikauskienė

Sausio 7 d.

10.00 val.

TAU paskaita „Vaistų nepageidaujamo poveikio iššūkiai sergant dažniausiomis lėtinėmis ligomis. Kaip galima sau padėti?”. Lektorė Žydrūnė Muzikevičiūtė

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Sausio 3, 10, 17, 24, 31 d.

10.30 val.

Sportiniai užsiėmimai. Trenerė Rima Saikauskienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Sportinio ugdymo skyrius

R. Saikauskienė

Sausio 14 d.

10.00 val.

Filmo „Amelija iš Laisvės alėjos“ peržiūra. Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Sausio 4, 11, 18, 25 d.

11.00-13.00 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Vadovė Tatjana Prakapienė

Kaišiadorių kultūros centras

(III aukštas)

R. Saikauskienė

Sausio mėn. datos tikslinamos            11.00 val.

Dramos (teatro) studija. Vadovė Eugenija Švelnikienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Sausio 13 d.

17.30 val.

Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Žaslių kultūros centras

R. Saikauskienė

Sausio 18 d.

11.00 val.

Degustacinė programa „Poniškas volgymas“. Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Lietuvos liaudies buities muziejus

R. Saikauskienė

Sausio 21 d.

10.00 val.

TAU paskaita „Teatrinė improvizacija“ Lektorė Dovilė Lisauskienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

Sausio 28 d.

10.00 val.

Filmo „Riešutų duona“ peržiūra. Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC atviras jaunimo centras Mazgas

R. Saikauskienė

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

Visą mėnesį

Metodinių / mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių / mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu: gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

PARODOS

Sausio 3-31 d.

Kaišiadorių kultūros centro dailės būrelio narių piešinių paroda „Žiemos ir vasaros grožis“. Vadovė Rita Galkuvienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt  

Pastaba. Esant būtinybei pasiliekame teisę keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________________


Atgal