Kviečiame dalyvauti KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. spalio mėnesio renginiuose

2021.10.05

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V1.2.-184

 

 

                             

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Spalio 5 d.

12.00 val.

Seminaras tikybos ir etikos mokytojams pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Konfliktinių situacijų prevencijos ir sprendimo mokymai „Žodinė savigyna“ “. Lektorius Valdemar Chmielevski. Dalyvio mokestis – 7 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki spalio 5 d. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centras

A. Taparauskienė

Spalio 7 d.

14.00 val.

Mokymai "Efektyvesnis reflektyvaus mokymo(si) procesas, naudojant Reflectus sistemą". Lektorė Kristina Fotkienė.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Varėnos Ąžuolo gimnazija

G. Juzukonienė

 

Spalio 8 d.

8.00 val.

Mokymų pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Kūno kalbos, pagrindinių žmogaus pojūčių ir istorinių asmenybių pažinimas“ I modulis „Kūno kalba“. Lektorė Ingrida Pociutė. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki spalio 8 d. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Klaipėdos Vitės progimnazija

A. Taparauskienė

Spalio 14 d., 21 d., 28 d. (laikas tikslinamas)

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa Anglų kalbos pradžiamokslis 55+ Registracija ir informacija el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 19 d.

12.00 val.

Mokymai „Sistemingo reflektyvaus mokymosi įgyvendinimas - žingsniai nuo A iki Z“. Lektorė Vaiva Stanionė.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Tauragės Tarailių progimnazija. Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

Spalio 19 d.

14.00 val.

Formuojama grupė.  6 val. seminaras „Jaunųjų skaitovų rengimas: teorija ir praktika“. Lektorė Eugenija Švelnikienė. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Spalio-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt.

Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Spalio-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt. Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

  

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Spalio-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt. Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Spalio 21 d.

10.00 val.

40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklų vadovų kompetencijų, padėsiančių užtikrinti veiklos sėkmę, tobulinimas“ I modulis. Lektorė Karolina Puzinaitė. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

Spalio 26 d.

12.00 val.

Mokymai „Sistemingo reflektyvaus mokymosi įgyvendinimas - žingsniai nuo A iki Z“. Lektorė Vaiva Stanionė. Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Šiaulių Dainų progimnazija

G. Juzukonienė

 

Spalio 29 d.

10.30 val.

Formuojama grupė.  6 akad. val. seminaras Mokinių meninio skaitymo vertinimo kriterijai ir jų taikymo ypatumai“. Lektorė doc. dr. Danutė Vaigauskaitė. Dalyvio mokestis ~14 Eur (priklausys nuo dalyvių skaičiaus).  Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt 

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt  

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

Visą mėnesį

Pasiruošimas 2021 m. suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi“, kuri vyks lapkričio 15-21 dienomis.

Kviečiame dalyvauti ir registruotis! Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

R. Saikauskienė

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Spalio 8 d.

10.00 val.

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studijų mokslo metų pradžios šventė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 13, 20, 27 d.

10.00 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai.

Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 13, 20, 27 d.

11.30-13.00 val.

TAU ansamblio repeticijos. Vadovė Olytė Stakienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 14, 21, 28 d.

9.00-13.00 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Vadovė Tatjana Prakapienė

Kaišiadorių kultūros centras III aukštas

R. Saikauskienė

Spalio 4, 11, 18,25 d. 10.30 val.

Sportiniai užsiėmimai. Trenerė Rima Saikauskienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Sportinio ugdymo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 12 d.

10.00 val.

Rumšiškių skyriaus TAU paskaita „Tai verta žinoti“

Rumšiškių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 14 d.

11.00 val.

Žaslių skyriaus TAU studijų pradžios šventė

Rumšiškių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 15 d.

10.00 val.

TAU paskaita „Būk saugus“. Irena Budrikienė, Kaišiadorių bendruomenės policininkė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 21 d.

(laikas tikslinamas)

Žaslių skyriaus TAU paskaita „Atrask kūrėją savyje. Lietuviškas tautinis kostiumas. Tautinio kostiumo piešimas smėliu"

Žaslių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 22 d.

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto narių kelionė

Balstogė, Lenkija

R. Saikauskienė

Spalio 26 d.

Rumšiškių skyriaus TAU šventinė išvyka – edukacija

Mūro Strėvininkai

R. Saikauskienė

Spalio 29 d.

10.00 val.

TAU paskaita „Tai verta žinoti“. Kauno PGV Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos, vyresnysis inspektorius Donatas Vinickas

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą mėnesį

Metodinių / mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių / mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  

Priemones prašome teikti el. paštu: gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Spalio 27 d.

15.00 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas (ŠPIG).

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius / nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Spalio mėn.

Neformaliojo vaikų švietimo būrelio dailės studijos „Menų mūza“ vaikų meninių darbų paroda „Linksmučiai“. Vadovė Rita Medvedevienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Spalio mėn.

Piešinių konkursas „Bičiulis žalia uniforma“ 1-4 klasių mokinių nugalėtojų apdovanojimai

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Iki spalio 21 d.

Dalyvių registracija į Etnokultūrinę viktoriną „Lietuvio apavas“

tel. 8 681 24878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 27 d.

12.00 val.

XXIII –oji etnokultūrinė viktorina „Lietuvio apavas“

Lietuvos liaudies buities muziejus

R. Saikauskienė

Spalio-lapkričio mėn.

5-8 klasių mokinių akcija-paroda „Saugokim gamtą“

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt   

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________


Atgal