Kviečiame dalyvauti KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. rugsėjo mėnesio renginiuose

2021.09.01

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1.2.-166 

 

 

                              KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Iki rugsėjo 27 d.

Formuojama grupė. KTP Anglų kalbos pradžiamokslis 55+

(54 akad. val.). Programa nemokama. Registracija ir informacija tel. 868124878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt    

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo 30 d.

15.00 val.

Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdis. Programas prašome teikti iki rugsėjo 29 d. 17 val. elektroniniu paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt.

Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt. Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

  

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius ir nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija ir informacija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt. Paskelbus datas, registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt  

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Rugsėjo 6 d.

10 val.

TAU tarybos posėdis

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo 8, 14, 21, 28 d.

TAU dailės studijos užsiėmimai.

Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo mėn.

TAU tarybos išvyka

Aukštaitijos kraštas

R. Saikauskienė

Rugsėjo mėn.

TAU tarybos posėdžiai naujų mokslo metų programos parengimo klausimais

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Rugsėjo 20 d.

15 val.

Metodinių / mokymo priemonių, pateiktų Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui,  vertinimas.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių / mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių / mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  

Priemones prašome teikti el. paštu: gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Rugsėjo mėn.

Rugilės Galdikaitės darbų paroda. Kaišiadorių kultūros centro taikomosios dailės būrelis. Vadovė Rita Galkuvienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Rugsėjo 3 d. 

14.00 val.

Mokinių ir mokytojų apdovanojimų šventė „Triumfo ragas“, už 2019-2020 m. m. ir 2020-2021 m. m. pasiektus laimėjimus olimpiadose ir konkursuose

Kaišiadorių kultūros centras

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

R. Saikauskienė

Iki rugsėjo 28 d.

16.00 val.

Rajono 1-4 klasių mokinių darbų pristatymas piešinių konkursui „Bičiulis žalia uniforma“

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo 30 d.

11.00 val.

Rajono 1-4 klasių mokinių darbų piešinių konkurso „Bičiulis žalia uniforma“ darbų vertinimo komisija

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo mėn.

Etnokultūrinė viktorina. Paruošiamieji darbai. Dalyvių registracija iki spalio 8 d. tel 868124878 arba el.p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

         

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt   

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 


Atgal