Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. birželio mėnesio renginiuose

2021.06.01

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V1.2.-123

   

 

 

                              KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Birželio 8 d.

14:30 val.

2 val. mokymai „Įvadas nesmurtiniam bendravimui“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: socialinio emocinio ugdymo stiprinimas / tobulinimas mokyklose“. Lektorė Rita Nemira Truskauskienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

Birželio 14, 18 d.

14 val.

Seminaro „Įsivertinimas, išmokimo stebėjimas ir fiksavimas pamokoje“ pagal  40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“ I, II dalis. Lektorė Daiva Vaičiulionienė.

Registracija iki birželio 13 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Birželio 15 d.

14:30 val.

2 val. mokymai/praktiniai užsiėmimai „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: socialinio emocinio ugdymo stiprinimas / tobulinimas mokyklose“. Lektorė Ilona Nomeikienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

Birželio 18 d.

   

Seminaras pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Virtualioji mokymosi aplinka“. I grupė. Lektorė Aurelija Velionienė. Registracija iki birželio 18 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Pažymos kaina – 1 Eur (sąsk. Nr. LT28 7300 0101 5119 2385 AB Swedbank). Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Rumšiškių

A. Baranausko gimnazija

A. Taparauskienė

Birželio 19 d.

8 val.

   

Seminaras pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programąKūno kalbos, pagrindinių žmogaus pojūčių ir istorinių asmenybių pažinimas. I modulis „Kūno kalba“. Lektorė Ingrida Pociutė. Registracija iki birželio 18 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Pažymos kaina – 2 Eur (sąsk. Nr. LT28 7300 0101 5119 2385 AB Swedbank). Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“

A. Taparauskienė

Birželio 21 d.

   

Seminaras pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Virtualioji mokymosi aplinka“. II grupė. Lektorė Aurelija Velionienė. Registracija iki birželio 18 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Pažymos kaina – 1 Eur (sąsk. Nr. LT28 7300 0101 5119 2385 AB Swedbank). Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Rumšiškių

A. Baranausko gimnazija

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Rugsėjo-lapkričio mėn.

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt      Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt    

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt  

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Birželio mėn.

Kaišiadorių TAU studentų edukacinė išvyka mokslo metų baigimo proga

Raseiniai-Lyduvėnai-Dubysos regioninis parkas-Maironio gimtinė-Tytuvėnai-Kėdainiai

R. Saikauskienė

Birželio mėn.

Kaišiadorių TAU Žaslių ir Rumšiškių studentų edukacinė išvyka mokslo metų baigimo proga

Raseiniai-Lyduvėnai-Dubysos regioninis parkas-Maironio gimtinė-Tytuvėnai-Kėdainiai

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Birželio 17 d.

10 val.

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos susirinkimas

 

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Birželio 23 d.

14 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija iki birželio 22 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

 

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Birželio 28 d.

14 val.

Darbo grupės metodinių / mokymo priemonių, pateiktų Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui, atrinkti, darbų vertinimas, rekomendacijų teikimas.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto Tekstilės studijos darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kaišiadorių ŠSPC - Neformalusis švietimas“ ir Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro svetainėje:  http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43834/parodos.html

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

         

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt   

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 


Atgal