Nauji leidiniai mokyklų bibliotekose

2021.05.20

 

 

 

 

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras vykdo projektą „Lyderių laikas 3“.

Projekto metu nupirktos knygos išduodamos savivaldybėms.

 

Šiuo metu knygos yra pasiekusios rajono įstaigas. Norintiems susipažinti  ieškoti mokyklų bibliotekose.

Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai (analizė diskusijoms kuriant ir atnaujinant ugdymo turinį).- Vilnius: Nacionalinė švietimo agentūra, 2020.- 46 p.

Leidinys – tai medžiaga diskusijoms „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“. Leidinyje pristatomi įvairūs požiūriai į ugdymo turinio kūrimą mokyklų lygmeniu, grįsti skirtingomis ugdymo turinio sampratomis, tai siejant su mokyklų autonomijos problematika, pateikiama Lietuvos ugdymo turinio politikos apžvalga, aiškinamasi, kaip turėtų keistis mokyklų vadyba, kultūra ir mokytojų profesinis kapitalas. Svarbi leidinio dalis – išsami mokyklų ir savivaldybių patirčių savarankiškai kuriant ugdymo turinį analizė. Leidinio paskirtis – ne tik pateikti svarių įžvalgų, bet ir kelti klausimus bei kviesti diskusijai dar vis einant ieškojimų keliu, kad mokyklos ir mokytojai pasinaudotų naujomis galimybėmis kurti unikalias mokymosi patirtis savo mokiniams. Leidinys parengtas dr. Ramutės Bruzgelevičienės kartu su nacionaliniu projektu „Lyderių laikas 3“, ŠMSM ir NŠA.

 

 

Dr. Dylan William mokomoji knyga „Mokytis padedantis vertinimas“ yra skirta visai švietimo bendruomenei. Šioje informatyvioje knygoje pateikiamos formuojamojo vertinimo strategijos, jų apibrėžimai, taikymo būdai bei įtaka mokymosi pasiekimų rezultatams.

Autorius rengdamas knygą išsikėlė du siekius. Pirmasis yra nesudėtingomis, lengvai įgyvendinamomis idėjomis įkvėpti pedagogus savo pamokose taikyti pokyčius bei taip patobulinti mokymo procesą. Kitas siekis yra įrodyti, kad visi šie pokyčiai turi teigiamos įtakos mokinių ir studentų mokymosi rezultatams.

Knygos „Mokytis padedantis vertinimas“ pradžioje autorius analizuoja mokymosi rezultatų svarbą ir akcentuoja, kodėl yra būtina juos nuolat gerinti. Vėliau Dylan William siūlo konkrečių metodų, kuriuos taikydami mokytojai gali patobulinti savo mokymo įgūdžius. Jis aptaria kaip kiekvienas pasiūlytas būdas gali pagerinti mokinių pasiekimus. Knygoje pedagogai ras tyrimų išvadas, apie tai, kaip pamokose taikytos formuojamojo vertinimo praktikos turėjo geresnį poveikį mokinių mokymosi pasiekimams nei kitos švietimo reformos. Autorius apibendrina pagrindinius formuojamojo vertinimo bruožus ir dėsto esmines tokio vertinimo strategijas.

Dylan William išskiria penkias pagrindines formuojamojo vertinimo strategijas. Pirmoji apima mokymosi tikslų ir pasiekimų vertinimo kriterijų apibrėžimą ir suvokimą. Antroji akcentuoja duomenų apie mokymąsi rinkimo svarbą. Trečioji strategija numato grįžtamojo ryšio, kuris skatina mokytis toliau, suteikimą. Dar viena formuojamojo vertinimo strategija apima mokinių skatinimą tarpusavyje bendradarbiauti. Ir galiausiai aptariamos asmeninės besimokančiųjų atsakomybės už savo mokymąsi ir rezultatus ugdymas.

Kiekvienai iš šių penkių strategijų autorius paskyrė po išsamų skyrių, kuriuose pateikia tyrimų rezultatų, realių pavyzdžių iš mokytojų praktikos ir išvadų, iliustruojančių šių metodų poveikį. Knygos skaitytojų laukia daugiau nei septyniasdešimt praktinių metodų ir jų derinių, kurie padės taikyti formuojamąjį vertinimą pamokose, labiau įtraukti mokinius bei atsižvelgti į jų poreikius.

Knyga „Mokytis padedantis vertinimas“ išleista įgyvendinant Lietuvos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos inicijuotą projektą „Lyderių laikas 3“, kuris skirtas Lietuvos švietimo sistemos specialistams, suinteresuotiems tvariais švietimo pokyčiais. Leidinys rekomenduojamas visų kategorijų ir kvalifikacijos mokymo specialistams.

 


Atgal