Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. gegužės mėnesio renginiuose

2021.05.05

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V1.2.-111

 

 

 

                              

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Gegužės 4,11, 18 d.

14 val.

2,5-3 val. mokymai/praktiniai užsiėmimai „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: socialinio emocinio ugdymo stiprinimas / tobulinimas mokyklose“. Lektorė Ilona Nomeikienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

Gegužės 10 d.

13 val.

Seminaro „Įsivertinimas - kelias į sėkmę pamokoje“ pagal  40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“ II dalis. Lektorė Jūratė Šeškevičienė.

Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Gegužės 10 d.

14 val.

   

Seminaras tikybos mokytojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Seksualizacijos procesas mūsų visuomenėje: iššūkiai ir sprendimo būdai. Lektorė Dr. Aušra Vasiliauskaitė (ses. Gabrielė OSB). Registracija iki gegužės 7 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Pažymos kaina – 1 Eur (sąsk. Nr. LT28 7300 0101 5119 2385 AB Swedbank). Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 12 d.

9 val.

Seminaras „NVŠ teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos rengimas“ pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) veiklos kokybės įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas“  Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro pedagogams.

Lektorė Sonata Lažauninkienė. 

Registracija iki gegužės 11 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p.  gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu 

 

G. Juzukonienė

Gegužės 25, 27 d.

14 val.

10 val. (7 val. kontaktinio ir 3 val. savarankiško darbo) seminaras „Kaip įsivertinimas keičia tolimesnį mokymąsi?“ pagal  40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“. Lektorė Renata Sausaitienė.

Seminaras Kaišiadorių rajono pedagogams. Nemokamas.

Registracija iki gegužės 24 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt      Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt    

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt  

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Gegužės 10-14 d.

TAU studentų prisijungimas prie akcijos „Darom2021“ -

Ščebnicos tvenkinio pėsčiųjų tako tvarkymas.

Ščebnicos tvenkinio pėsčiųjų takas

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Gegužės 19 d.

14 val.

Atvira veikla „Darbas su pučiamųjų instrumentų orkestru nuotoliniu būdu“. Veda Kaišiadorių meno mokyklos mokytojas Artūras Vrublevskis. Registracija iki gegužės 17 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt.

Pažymos kaina – 1 Eur (sąsk. Nr. LT28 7300 0101 5119 2385 AB Swedbank). Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės mėn.

(data tikslinama)

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Linos Urbanavičienės virtuali autorinė darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kaišiadorių ŠSPC - Neformalusis švietimas“ ir Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų svetainėje:  http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43834/parodos.html

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Piešinių ir plakatų konkursų „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“ virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kaišiadorių ŠSPC - Neformalusis švietimas“ ir Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų svetainėje: http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43834/parodos.html

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Gegužės 3-7 d.

Piešinių ir plakatų konkursų „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“ prizų perdavimas ugdymo įstaigoms. Informacija teikiama el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Rajono ugdymo įstaigos

R. Saikauskienė

Gegužės 6-8 d.

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikinis etapas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

Gegužės 18 d.

12 val.

 

Mažasis rusų kalbos festivalis 6 klasės mokiniams

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 27 d.

9 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gegužės 27 d.

14 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 27 d.

17.30 val.

Poezijos ir muzikos festivalis „Atplėštų eilėraščių muzika“ 1-12 kl.

Kaišiadorių meno mokyklos kiemelis

R. Saikauskienė

         

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt   

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 

 

 

 


Atgal