Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. balandžio mėnesio renginiuose

2021.04.06

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2021 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V1.2.- 102

 

                   KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Balandžio 7 d.

9 val.

4 val. seminaras „Efektyvesnis reflektyvaus mokymo(si) procesas,  naudojant Reflectus sistemą“ pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“.

Lektorė Kristina Foktienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

(Pakruojo r. Linkuvos gimnazija)

 

 

G. Juzukonienė

Balandžio 7 d.

10 val.

10 val. (7 val. kontaktinio ir 3 val. savarankiško darbo) seminaras „Įsivertinimas-vertinimas-įvertinimas-refleksija“ pagal  40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“.

Lektorė Laimutė Dekienė. Seminaras nemokamas.

Registracija iki balandžio 6 elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Balandžio 8 d.

13 val.

2 val. seminaras, pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Pozityvi komunikacija apie vaiko ugdymą(si)“. Lektorė Jurgita  Grisiūnienė.

Grupė suformuota. Programos vadovė – Aurika Bartkienė, Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ direktorė.

Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

Balandžio

8 d. 15 val.

    9 d. 14 val.

Tęstiniai mokymai pagal 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninis pasaulis šiandien“.

Lektorė Orinta Jarunavičienė.

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu (Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla)

A. Taparauskienė

Balandžio 15 d.

15 val.

2 val. mokymai „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: socialinio emocinio ugdymo stiprinimas / tobulinimas“. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Genevičienė

Balandžio 23 d.

Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo komisijos posėdis. Programas prašome pateikti iki balandžio 22 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio 28 d.

10 val.

10 val. (7 val. kontaktinio ir 3 val. savarankiško darbo) seminaras „Įsivertinimas - kelias į sėkmę pamokoje“ pagal  40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą: sėkmingo įsivertinimo patirtys pradinėse klasėse“.

Lektorė Jūratė Šeškevičienė. Seminaras nemokamas.

Registracija iki balandžio 27 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt      Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt    

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt  

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Balandžio 21 d.

14 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio  21 d.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html  Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto studentų autorinių fotografijų paroda „Velykų laukimas“ ir „Velykinis margutis“. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC - Neformalusis švietimas“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Kovo 29 d.- gegužės 7 d.

Rajoninis vaikų tapybos konkursas „Mano spalvoti sapnai“

2 amžiaus grupes (nuo 7 iki 9 metų), (nuo 10 iki 12 metų).

Kaišiadorių meno mokykla

R. Saikauskienė

Balandžio

1-2 d.

9 val.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados respublikinis etapas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio 9 d.

Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų 6–12 klasių mokinių ir mokytojų renginys Geografijos naktis „Kramtyk geografiją“

Nuotoliniu būdu

(per nuotolinių susitikimų platformą Zoom)

R. Saikauskienė

Iki balandžio

15 d.

Lietuvos 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo rezultatų paskelbimas

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio 16 d.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados respublikinis etapas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio

16-17 d.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados respublikinis etapas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Balandžio 20 d.

Piešinių ir plakatų konkursas „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“. Piešiniai laukiami iki balandžio 20 d. Informacija teikiama el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Balandžio 21 d.

11 val.

Piešinių ir plakatų konkurso „Saugi vaikystė“ ir „Gaisras“ darbų vertinimo komisijos posėdis. Informacija teikiama el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

 

KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

         

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt   

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 

 

 

 


Atgal