Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. vasario mėnesio renginiuose

2021.02.02

 

 

 

                            

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Vasario 5 d.

9 val.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos pedagogams 8 akad. val. seminaras Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“.

Registracija iki renginio pradžios elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt     

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

(Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

G. Juzukonienė

Vasario mėn.

Tęstiniai mokymai pagal 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninis pasaulis šiandien“. Lektorė Orinta Jarunavičienė.

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu (Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla)

A. Taparauskienė

Vasario 17 d.

Tęstiniai mokymai pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų (teikėjų) veiklos kokybės įsivertinimas kaip nuolatinis kokybės vadybos procesas. Lektorė Sonata Lažauninkienė. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu (Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro pedagogams)

A. Taparauskienė

Vasario 18 d.

10 val.

8 akad. val. seminaras Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir jų sprendimų strategijų išgryninimas pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“. Lektorė Gabrielė Rimkutė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

(Vilniaus Naujamiesčio mokykla)

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt 

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt 

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt     Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Vasario 3 d.

14 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki vasario 3 d.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt 

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Tatjanos Prakapienės vadovaujamo tekstilės būrelio darbų paroda. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC - Neformalusis švietimas“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

D. Lisauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Vasario 9 d.

10 val.

Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 10 d.

15.30 val.

Lietuvos 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninio etapo dalyvių konsultacija.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 11 d.

9 val.

Lietuvos 10-11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki vasario 5 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 11 d.

14 val.

Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiados rajoninio etapo           (10-11 kl.) darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 12 d.

15 val.

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario 23 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo (8-12 kl.) dalyvių konsultacija.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 24 d.

9 val.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninis etapas (8-12 kl.). Dalyvių registracija iki vasario 19 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 24 d.

12 val.

Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo (8-12 kl.) mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Vasario

25-27 d.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiada.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 25 d.

13.00 val.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados regiono (7-8 kl., 9-10 kl., 9-12 kl.) etapas.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Vasario 25 d.

15.30 val.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo (10-12 kl.) dalyvių konsultacija.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 26 d.

9 val.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas (10-12 kl.). Dalyvių registracija iki vasario 22 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Vasario 26 d.

14 val.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Kovo 1 d.

15.30

 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninio etapo  (9-10 klasių mokiniams) dalyvių konsultacija.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Kovo 2 d.

9 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninis etapas  9-10 klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki vasario 25 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

R. Saikauskienė

Kovo 2 d.

11 val.

Respublikinio anglų kalbos konkurso rajoninio etapo 9-10 klasių mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Kovo 3 d.

15.30

 val.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninio etapo  (9-12 klasių mokiniams) dalyvių konsultacija.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Kovo 4 d.

9 val.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas (7-8 kl., 9-10 kl., 11-12 kl.). Dalyvių registracija iki vasario 26 d. el. paštu rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Kovo 4 d.

12 val.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninio etapo 7-12 klasių mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

         

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt  

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 


Atgal