Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2021 m. sausio mėnesio renginiuose

2021.01.05

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus  2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1.2.-190

 

 

                   

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2021 METŲ SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Sausio 4 d.

10 val.

 

6 akad. val. seminaras Sisteminga kasdienė ir etapinė refleksija: kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiuiLektorė Julija Ladygienė. Dalyvio mokestis 1 Eur. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt    

 

Nuotoliniu būdu

(Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija)

G. Juzukonienė

Sausio 7 d.

10 val.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos pedagogams 8 akad. val. seminaras Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl? pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“. Lektorė Julija Ladygienė.

Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt     Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

(Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija)

G. Juzukonienė

Sausio 7 d.

12 val.

8 akad. val. seminaras Sistemingo reflektyvaus mokymo(si) principų praktinio pritaikymo galimybės naudojant Reflectus“. Lektorės Skaistė Lazdauskaitė ir Gabrielė Rimkutė. Dalyvio mokestis 1 Eur. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

(VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“)

G. Juzukonienė

Sausio 7 d.

14 val.

Sausio 14, 21, 28 d. - 15 val.

Tęstiniai mokymų pagal 88 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje“ IV ir V moduliai. Lektorė Danguolė Vaitmonienė.

Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

(Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla)

A. Taparauskienė

Iki sausio 15d.

Tęstiniai mokymai pagal 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Ankstyvojo ugdymo ir pradinio mokymosi proceso organizavimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle“. Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 15 d.

10 val.

8 akad. val. seminaras Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl? pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje“. Lektorė Vaiva Stanionė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

(Vilniaus Naujamiesčio mokykla)

G. Juzukonienė

 Sausio mėn.

(datos tikslinamos)

Tęstiniai mokymai pagal 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Skaitmeninis pasaulis šiandien“. Lektorė Orinta Jarunavičienė. Grupė suformuota.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

(Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla)

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt     Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt   

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Kreiptis tel. 86090202 arba el. p. neformalusis.svietimas@kaisiadorys-sspc.lt

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Sausio 27 d.

14 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki sausio 26 d.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Jono Katkevičiaus autorinė piešinių paroda. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

D. Lisauskienė

Visą mėnesį

Nikolajaus Surinino virtuali fotografijų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Sausio 7 d.

10 val.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki gruodžio 31 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 8 d.

10 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninis etapas 11-ų  klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki sausio 4 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 13 d.

15 val.

Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo rezultatų apibendrinimas, laimėtų vietų nustatymas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 14 d.

10 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.) Dalyvių registracija iki sausio 8 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 15 d.

9 val.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). Dalyvių registracija iki sausio 11 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 15 d.

14 val.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis.

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 18 d.

10 val.

Lietuvos mokinių muzikos olimpiados rajoninis etapas (6-12 kl.). Dalyvių registracija iki sausio 13 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

9 val.

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis etapas (9-12 kl.). Dalyvių registracija iki sausio 15 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 21 d.

14 val.

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 22 d.

10 val.

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkurso rajoninis etapas (9-12 kl.). Dalyvių registracija iki sausio 18 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Iki sausio 21 d.

17 val.

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninis etapas. Darbų pateikimas iki sausio 21 d. el. pašto adresu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 25 d.

15 val.

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 26 d.

9 val.

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III etapo I dalis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 26 d.

15 val.

Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo rezultatų apibendrinimas, laimėtų vietų nustatymas

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 27 d.

12 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio 21 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Sausio 27 d.

14 val.

Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoninio etapo mokinių darbų vertinimo komisijos posėdis

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

 

Sausio

28-29 d. d.

13 val.

 

Rajono 5-12 klasių meninio skaitymo konkursas.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu per vaizdo ir pokalbių platformą Zoom (prisijungimai bus išsiunčiami dieną prieš renginį dalyvio mokytojui).

5 – 8 klasių konkursas vyks 2020 m. sausio mėn. 28 d. 13.00 val.

9 – 12 klasių konkursas vyks 2020 m. sausio mėn. 29 d. 13.00 val.

Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.ltt

 

 

Nuotoliniu būdu

 

 

R. Saikauskienė

Vasario 3 d.

10 val.

 

Lietuvos mokinių vokiečių k. olimpiados (11 kl.) ir vokiečių k. konkurso (8 kl.) rajoninis etapas. Dalyvių registracija iki sausio    29 d. el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

         

 

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt  

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 

 


Atgal