Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. gruodžio mėnesio renginiuose

2020.12.02

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Gruodžio 1 d.

15 val.

Vyresnių klasių mokiniams, studentams, ekonomikos ir kt. dalykų mokytojams 2 akad. val. paskaita „Apie skolinimąsi“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Lietuvos banko vyr. juriskonsultė Justina Tarasevičienė.

Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt    

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Gruodžio 8 d.

11 val.

 

8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa "Gamtamokslinis gabių mokinių ugdymas pradinėse klasėse" skirta pradinių klasių mokytojams.

Dalyvio mokestis 1 Eur.

Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt    

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Gruodžio 10 d.

9 val.

Kaišiadorių r. Žaslių ir Palomenės pagrindinių mokyklų pedagogams 8 akad. val. seminaras „Duomenimis grįstų pokyčių inicijavimas ir įgyvendinimas klasės / mokyklos lygmenyje“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“. Lektorė Vaiva Stanionė.

Dalyvio mokestis 2 Eur.

Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt    Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Gruodžio 23 d.

12 val.

88 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje“ IV modulis „Mokytojo vaidmuo,  klasės valdymas ir saugumas skaitmeninėje erdvėje“,      I dalis. Lektorės Ingrida Kupčiūnienė ir Rūta Stankienė.

Dalyvio mokestis – 30,00 Eur. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Iki gruodžio

28 d.

Tęstiniai mokymai pagal 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Moodle – neišsemiamos galimybės tobulinti ugdymo procesą“. Lektorė Lina Kačiulienė. 

Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Gruodžio 28 d.

9 val.

8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Kaip (pa)matyti kiekvieną vaiką klasėje sistemingos refleksijos pagalba“ Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pedagogams. Lektorė Gabrielė Rimkutė.

Dalyvio mokestis 1 Eur.

Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu (Kauno Maironio universitetinei gimnazijai)

 

G. Juzukonienė

Gruodžio 30 d.

9 val.

88 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Skaitmeninis raštingumas ir technologijos klasėje“ IV modulis „Mokytojo vaidmuo,  klasės valdymas ir saugumas skaitmeninėje erdvėje“,      II dalis. Grupė suformuota. Lektorės Ingrida Kupčiūnienė ir Rūta Stankienė.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt    Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 86090202

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Gruodžio 16 d.

13 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas.

Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki gruodžio 15 d.

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Jono Katkevičiaus autorinė piešinių paroda. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

D. Lisauskienė

Visą mėnesį

Tekstilės būrelio darbų paroda (vadovė Tatjana Prakapienė). Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyrose „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“, “Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

 

 

Gruodžio 8 d.

11 val.

 

 

Nuotolinė respublikinė ekologinė gabiųjų mokinių konferencija „Žemė - žmonių planeta“. Konferencijos organizatorius - Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija.

Daugiau informacijos tel. 862061504, mokytoja Renata Sausaitienė.

 

 

Nuotoliniu būdu

 

 

R. Saikauskienė

Gruodžio 9 d.

9 val.

Lietuvos mokinių dailės olimpiada (šalies etapas)

Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

 

Gruodžio 10 d.

10 val.

 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I etapas (mokyklinis) 5-12 klasių mokiniams.

Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Gruodžio 15 d.

10 val.

Lietuvos mokinių informatikos olimpiados II etapas. Dalyvių registracijos paraišką ir I etapo dalyvių skaičių pagal klases  prašome siųsti el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

         

 

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt  

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 

 


Atgal