Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. lapkričio mėnesio renginiuose

2020.11.05

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2020 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V1.2.-163

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 609) 06202

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 609) 06202; (8 346) 60 922

 

INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIŲ RENGINIŲ. Prisijungimo informacija siunčiama dalyviams,  užsiregistravusiems SEMIPLIUS sistemoje ir sumokėjusiems dalyvio mokestį bankiniu pavedimu (atsisk. sąsk.  LT287300010151192385, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras) ne vėliau kaip 1 dieną iki renginio pradžios.

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Lapkričio 4 d.

15 val.

Vyresnių klasių mokiniams, studentams, ekonomikos ir kt. dalykų mokytojams 2 akad. val. paskaita „Asmeniniai finansai: kaip juos valdyti atsakingai?“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Lietuvos banko Komunikacijos departamento viešųjų ryšių specialistė Inga Pache. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio 6 d.

8.30 val.

Kaišiadorių r. Žaslių ir Palomenės pagrindinių mokyklų pedagogams 8 akad. val. nuotolinis seminaras „Darbas su refleksijų duomenimis: problemų identifikavimas ir strategijų išgryninimas“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“. Lektorė Julija Ladygienė. Dalyvio mokestis 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinis seminaras

G. Juzukonienė

Lapkričio 10 d.

13.00 val.

2 akad. val. mokymų, pagal 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Pozityvi komunikacija apie vaiko ugdymą(si)“, I dalis. Grupė formuojama, programa skirta Kaišiadorių rajono mokytojams, ugdantiems vaikus pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas. Programos vadovė – Aurika Bartkienė, Kaišiadorių r. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ direktorė.

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinis susitikimas

G. Genevičienė

Lapkričio 11 d.

15 val.

Vyresnių klasių mokiniams, studentams, ekonomikos ir kt. dalykų mokytojams 2 akad. val. paskaita „Draudimas: ką būtina žinoti apie draudimo produktus?“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorius Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. juriskonsultas Darius Andriukaitis. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio 11 d.

15 val.

Pedagogams 5,5 akad. val. paskaitos Socialinis draudimas Lietuvoje – kaip tai veikia ir kam to reikia, „Sodros“ struktūra, veikla, paslaugos gyventojams, verslui“, „Jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, „Sodros“ medžiaga jaunimo švietimui - pedagogams ir moksleiviams“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorius "Sodros" valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio

14-22 d.

2020 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“ Kviečiame prisijungti visas Kaišiadorių rajono įstaigas. Planuodami savaitės renginius atsižvelkime į šių metų ypatumą - Covid-19 situaciją. Pagalvokime apie nuotolinius susitikimus. Būkime sąmoningi ir pilietiški! Aprašas: http://www.lssa.smm.lt/lt/wp-content/uploads/2014/06/skrendanti_moteris-e1402823427791.gif

Rajono įstaigos

A. Taparauskienė

Lapkričio 18 d.

15 val.

Vyresnių klasių mokiniams, studentams, ekonomikos ir kt. dalykų mokytojams 2 akad. val. paskaita Blokų grandinių technologijos (blockchain): jų pritaikymo galimybės pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorius Lietuvos banko Informacinių technologijų valdymo skyriaus vyr. specialistas Andrius Adamonis. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio 18 d.

15 val.

Pedagogams 6 akad. val. seminaras Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto deklaravimo pagrindai.  Mokesčių ABC pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Alvida Grakauskaitė. Dalyvio mokestis 1 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinis seminaras

G. Juzukonienė

Lapkričio 19 d.

15 val.

Pedagogams 6 akad. val. seminaras Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti ir gautų pajamų apmokestinimas. Mokesčių ABC“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Vitalija Slučinskaitė. Dalyvio mokestis 1 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinis seminaras

G. Juzukonienė

Lapkričio 25 d.

15 val.

Vyresnių klasių mokiniams, studentams, ekonomikos ir kt. dalykų mokytojams 2 akad. val. paskaita Kaupimas pensijai: ką būtina žinoti? pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. specialistė Viktorija Dičpinigaitienė. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams renginys nemokamas). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio 26 d.

13 val.

Pedagogams 5 akad. val. paskaita Praktinis verslumo ugdymas, geroji jaunųjų bendrovių (mokomųjų mokinių bendrovių) Lietuvos Junior Achievement patirtis. Praktinis socialinio verslumo ugdymas, geroji Lietuvos Junior Achievement patirtis pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorė Andželika Rusteikienė. Dalyvio mokestis 1 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Lapkričio 30 d.

15 val.

Pedagogams 3,5 akad. val. paskaita Papildomas pensijų kaupimas, anuitetai. Kaip pilnavertiškai naudotis asmenine „Sodros“ paskyra, svetainė https://www.sodra.lt/, jos struktūra, „Atvira Sodra“, kita naudinga informacija pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Finansinis raštingumas“. Lektorės: „Sodros" valdybos Pensijų anuitetų skyriaus vedėja Daiva Gerulytė, „Sodros" valdybos Klientų aptarnavimo       valdymo  skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Bubliauskaitė. Dalyvio mokestis 1 Eur (mokiniams nemokama). Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   

Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotolinė paskaita

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt   Daugiau informacijos tel. 86090202 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 86090202

 

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Visą mėnesį

TAU dailės studijos užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 618 21 456 – vadovas Jonas Katkevičius

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai. Individualios konsultacijos tel. 8 698 41 372 – vadovė Tatjana Prakapienė

 

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių, Rumšiškių, Žaslių TAU studentų konsultavimas dėl el. pašto kūrimo, Facebook paskyros kūrimo. Kreiptis el. paštu: rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 681 24 878

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Visą mėnesį

Nikolajaus Surinino autorinė fotografijų paroda. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

Visą mėnesį

Kaišiadorių meno mokyklos, Dailės programos mokinių erdvinių darbų paroda „Linksmosios vištelės“. Mokytoja Rita Marcinkevičienė. Virtuali darbų paroda socialinio tinklo Facebook paskyroje „Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius“.

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

 

 

Lapkričio 3-20 d. d.

 

Mokinių registracija į gruodžio 8 d. vyksiančią nuotolinę respublikinę ekologinę gabiųjų mokinių konferenciją „Žemė - žmonių planeta“ el. adresu jurate.simiene@v.girzado-progimnazija.lt

Mokytojų registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt (žr. Gamtamokslinis gabių mokinių ugdymas pradinėse klasėse) nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 20 d.

Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

 

 

 

Nuotoliniu būdu

 

 

G. Juzukonienė

R. Saikauskienė

Lapkričio

17-18 d. d.

10 val.

Rajono 1-4 klasių meninio skaitymo konkursas. Konkursas vyks nuotoliniu būdu per vaizdo ir pokalbių platformą Zoom (prisijungimai bus siunčiami dalyvių mokytojams renginio dieną).

1 – 2 klasių konkursas vyks 2020 m. lapkričio mėn. 17 d. 12.30 val.

3 – 4 klasių konkursas vyks 2020 m. lapkričio mėn. 18 d. 13.00 val.

Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

 

Lapkričio 26 d.

 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados I etapas (mokyklinis)      5-12 klasių mokiniams

Daugiau informacijos el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

R. Saikauskienė

         

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

 

 

 

 

Lapkričio mėnesio veiklos planas <<

 


Atgal