Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. spalio mėnesio renginiuose

2020.10.01

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V1.2.-149

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 346) 60 922

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Spalio 2 d.

8.30 val.

Kaišiadorių r. Žaslių ir Palomenės pagrindinių mokyklų pedagogams 8 akad. val. seminaras „Refleksijos ir jos svarbos išgyvenimas: ko ir kaip paklausti?“ pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“. Lektorė Vaiva Stanionė. Dalyvio mokestis 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Spalio 6 d.

15 val.

60 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „IKT taikymas įvairių dalykų pamokose“ X modulio „Mobiliosios aplikacijos Kahoot testavimo galimybės“ baigiamoji dalis. Lektorius Nerijus Plančiūnas. Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Spalio 20 d.

10 val.

Seminaras dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Vidinės motyvacijos atskleidimas savyje ir mokiniuose“. Lektorius Valdemar Chmielevski. Dalyvio mokestis – 8 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 16 d.

Kaišiadorių vyskupijos sielovados centras

A. Taparauskienė

Spalio 26 d.

10 val.

Gerosios patirties seminaras meno mokyklų mokytojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Šiandienos aktualijos meno (muzikos) mokykloje“. Seminarą veda lektorių grupė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 23 d. Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių meno mokykla

A. Taparauskienė

Spalio 28 d.

10 val.

Seminaras pradinio ugdymo mokytojams pagal 6 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokėjimo mokytis svarba pamokose“. Lektorė Renata Sausaitienė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki spalio 26 d. Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija (Paukštininkų g. 5)

A. Taparauskienė

Spalio 30 d.

9.00 val.

Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ pedagogams nuotolinis 6 val. seminaras „Vaiko agresija: priežastys, prevencijos ir korekcijos metodai“.  Lektorė Viktorija Grigorjeva. Dalyvio mokestis 1 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

 

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė

G. Juzukonienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai   (60 akad. val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt 

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

G. Juzukonienė

G. Genevičienė

 

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Spalio 2, 6, 13, 20,26 d.

10 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai (J. Katkevičius)

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 2, 6, 13, 20,26 d.

11.30-13.00 val.

TAU ansamblio repeticijos (O. Stakienė)

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 7, 14, 21, 28 d.

10 val.

Sporto užsiėmimai

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Sportinio ugdymo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 1, 8, 15, 22,29 d. 9 val.

Dekoratyvinės tekstilės užsiėmimai (T. Prakapienė)

Kaišiadorių kultūros centras, III aukštas

R. Saikauskienė

Spalio 6 d.

16 val.

Paskaita „Tarpukario šventės“. Lektorė Kaišiadorių muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Nijolė Adukokienė

Rumšiškių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 15 d.

10 val.

Paskaita „Kuo praturtino dabartinį pasaulį antikinės civilizacijos“. Lektorius Jonas Katkevičius

Žaslių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 20 d. 16 val.

Paskaita „Krūties vėžys ir kitos jos formos, prevencija ir profilaktika“. Lektorė VSB specialistė Inga Petrauskienė

Rumšiškių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 21 d. 10 val.

Paskaita „Krūties vėžys ir kitos jos formos, prevencija ir profilaktika“. Lektorė VSB specialistė Inga Petrauskienė

Žaslių kultūros centras

R. Saikauskienė

Spalio 22 d.

Kaišiadorių skyriaus TAU studijų pradžios šventė

Kaišiadorių kultūros centras, Didžioji salė

R. Saikauskienė

Spalio 30 d.

10 val.

Paskaita „Krūties vėžys ir kitos jos formos, prevencija ir profilaktika“. Lektorė VSB specialistė Inga Petrauskienė

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Spalio 2 –31 d.

Kaišiadorių TAU Dailės studijos dalyvių kūrybos paroda

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

D. Lisauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Spalio 7 d.

15 val.

Mažojo rusų kalbos festivalio, skirto 7 klasių mokiniams, užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Spalio 9 d.

12 val.

Mažasis rusų kalbos festivalis 7 klasės mokiniams. Registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt iki spalio 7 d.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

A. Taparauskienė

Spalio mėn.

 

Piešinių konkursas „Bičiulis žalia uniforma“ 1-4 klasių mokinių nugalėtojų apdovanojimai

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

Iki spalio

16 d.

Dalyvių registracija į Etnokultūrinę viktoriną „Lietuvio apavas“

tel. 86 81 24878 arba el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Spalio 20 d.

12 va.

 

XXIII –oji etnokultūrinė viktorina „Lietuvio apavas“

LLBM

R. Saikauskienė

D. Lisauskienė

         

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________

Spalio mėnsio veiklos planas <<

 


Atgal