Kviečiame dalyvauti Neformaliojo švietimo skyriaus 2020 m. rugsėjo mėnesio renginiuose

2020.09.03

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus

2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1.2.-105

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS

2020 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. (8 346) 60 922

  

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Rugsėjo 3 d.

10.00 val.

Kaišiadorių r. Žaslių ir Palomenės pagrindinių mokyklų pedagogams 8 akad. val. seminaras Refleksija: kas, kam, kaip ir kodėl? pagal  54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“. Lektorė Julija Ladygienė. Dalyvio mokestis 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Rugsėjo 8 d.

10.00 – 17.00

Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų (60 akad. val.) baigiamoji dalis mokytojams, ketinantiems atestuotis. Lektorė Marijona Sajetienė. Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Rugsėjo 29 d.

15.00

60 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „IKT taikymas įvairių dalykų pamokose“ X modulis „Mobiliosios aplikacijos Kahoot testavimo galimybės“. Lektorius Nerijus Plančiūnas. Dalyvio mokestis – 1 Eur. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos tel. 8 346 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Nuotoliniu būdu

A. Taparauskienė

Rugsėjo mėn. (data tikslinama)

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Skaičiuoklės darbui namams“ (6 val.). Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Dalyvio mokestis 2 Eur. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Daugiau informacijos el. p. giedre.geneviciene@kaisiadorys-sspc.lt  arba tel. 8 346 60 922

Nuotoliniu būdu

G. Genevičienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt arba tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Formuojama grupė. Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Kursai mokami. Registracija vyks elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt  Daugiau informacijos el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  arba tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 346 60 922

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

Metodininkės

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Rugsėjo 3 d.

10 val.

TAU tarybos posėdis naujų mokslo metų programos parengimo klausimais

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo 11 d.

8 val.

TAU išvyka - studijų pradžios šventė

Panevėžys

R. Saikauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą mėnesį

Metodinių/mokymo priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo, nuotolinio mokymosi  ir kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių/mokymo priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852 /gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html Priemones prašome teikti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Rugsėjo 2 d. – 30 d.

Kaišiadorių r. mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo dalyvių kūrybos paroda.

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Rugsėjo mėn.

Piešinių konkursas „Bičiulis žalia uniforma“.

Informacija teikiama el. p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Iki rugsėjo

27 d.

Rajono 1-4 klasių mokinių darbų pristatymas piešinių konkursui „Bičiulis žalia uniforma“

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Rugsėjo 30 d.

 

Rajono 1-4 klasių mokinių piešinių konkurso „Bičiulis žalia uniforma“ darbų vertinimo komisija

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

Visą rugsėjo mėnesį

Etnokultūrinė viktorina. Paruošiamieji darbai. tel. 8 346 60 922 arba el.p. rima.saikauskiene@kaisiadorys-sspc.lt  

Kaišiadorių rajono ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

R. Saikauskienė

             

 

Daugiau informacijos www.kaisiadorys-sspc.lt

Pastaba. Pasiliekame teisę esant būtinybei keisti renginio datą, laiką ir vietą.

_____________________


Atgal