Ilgalaikė KTP „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“ Palomenės ir Žaslių pagrindinių mokyklų pedagogams

2020.09.01

Ilgalaikė KTP „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“ Palomenės ir Žaslių pagrindinių mokyklų pedagogams


Atgal