Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pokyčių inicijavimo grupės rekomendacijos po 2020 04 29 diskusijos apie nuotolinio mokymosi patirtį

2020.05.18

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO POKYČIŲ INICIJAVIMO GRUPĖS REKOMENDACIJOS PO 2020 04 29 DISKUSIJOS APIE NUOTOLINIO MOKYMOSI PATIRTĮ

 1. Susitarkite dėl elektroninių mokymosi aplinkų: pirmiausia naudokitės tomis, kurios jau buvo išbandytos iki nuotolinio mokymosi (Moodle, Eduka, TAMO ar kt.) mokytojų, vaikų, palaipsniui pridėkite naujas aplinkas.
 2. Pirmiausiai naudokite jau turimas savo ar kitų parengtas skaitmenines priemones:

1.1.https://www.google.com/search?q=Skaitmeninis+ugdymo+turinys&oq=Skaitmeninis+ugdymo+turinys&aqs=chrome..69i57j0.13701j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

1.2.https://klase.eduka.lt/

1.3. https://emapamokos.lt/

1.4. ir kt.

 1. Naudokite ir „popierines“ užduotis, pratybas, vadovėlius ir pan.
 2. Aiškiai pateikite vaikams, tėvams informaciją apie suplanuotą sinchroninį ir asinchroninį darbą: nurodykite tvarkaraštyje skirtingomis spalvomis realų ir savarankiško darbo laiką, parenkite klasės detalius tvarkaraščius, renkite ir pateikite savaitės ar kelių savaičių planus, kuriuose nurodykite mokymosi uždavinius, priemones, užduotis, terminus, vertinimą ir kt.
 3. Reflektuokite, kaip sekasi dirbti nuotoliniu būdu su kolegomis, mokiniais, tėvais, keiskite nepasiteisinusius dalykus: atsisakykite namų darbų, mažinkite užduočių apimtis, skirkite ilgalaikes kūrybiškas užduotis, pavėlinkite pamokų laiką, dubliuokite pamokas ir pan.
 4. Mokykite vieni kitus ir nebijokite prašyti pagalbos, konsultuokite kolegas, dalinkitės mokomosiom ir metodinėm priemonėm:
  1. pedagogų edukacinės patirties bankas (toliau – EPB): http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852/gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html;
  2. kolegialus rajono pedagogų konsultavimas nuotolinio mokymosi metu: http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/54114/nuotolinis-mokymas(is).html;
  3. konsultuokitės su ilgalaikę nuotolinio mokymosi patirtį turinčiomis įstaigomis: Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla,  Vilniaus Ozo gimnazija ir kt.
 5. Kaupkite nuotolinio mokymosi patirtį ir naudokite ją ateityje grįžę į klases.

 

 


Atgal