Neformaliojo švietimo skyriaus informacija | Nuotolinis mokymas

2020.04.19

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius karantino laikotarpiu, kaip ir daugelis institucijų, dirba nuotoliniu būdu. Mokomės, ieškome, tariamės  ir  dirbame šiek tiek kitaip. Bendraujame su  pedagogais, mokiniais, Trečiojo amžiaus universiteto studentais ir kt. laiškų, socialinio tinklo Facebook pagalba, kur sukurta ne viena paskyra, kuriose dalinamasi naudinga informacija šiuo visiems iššūkių pilnu laikotarpiu. Vyksta vaizdo susitikimai/konferencijos. Pedagogams aktuali informacija apie Nuotolinį mokymą sisteminama centro tinklapyje >>>  Rekomendacijas, kaip reaguoti į patyčias nuotolinėse pamokose galima rasti čia >>>

Teko atidėti suplanuotus psichologo E. Karmazos ir kt. seminarus, bet balandžio mėnesį pradėta vykdyti ilgalaikė, dar iki karantino parengta, 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“, kurioje dalyvauja Kaišiadorių r. Švietimo pokyčių inicijavimo grupės nariai ir kiti pradinių, pagrindinių mokyklų bei gimnazijų pedagogai. Jau įvyko pirmieji sėkmingi 4 val. nuotoliniai šios programos seminarai apie Reflectus įrankio naudojimą pamokose. Tikimės, jei  karantinas tęsis ilgiau, tokių virtualių seminarų siūlysime daugiau.

Pedagogus kviečiame ir toliau dalintis gerąja patirtimi bei teikti metodines ir kt. priemones Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties bankui. Metodinės priemonės viešinamos Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro tinklalapyje >>>  Šiuo metu labai vertinga būtų mokytojų nuotolinio darbo patirtis. Kadangi bankas papildomas nuolat, laukiame pedagogų parengtų darbų. Kilus klausimams galima kreiptis į skyriaus metodininkę Gintarę Juzukonienę (el. p. gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt).

Trečiojo amžiaus universiteto studentai taipogi nesustabdė savo veiklų. Tiek dailės užsiėmimų vadovas Jonas Katkevičius, tiek dekoratyvinės tekstilės užsiėmimų vadovė Tatjana Prakapienė konsultuoja studentus telefonu, o skyriaus metodininkė Rima Saikauskienė organizuos virtualias darbų parodas. Taip pat senjorai gali toliau tęsti sportinius užsiėmimus nuotoliniu būdu.

Nesustoja ir darbai, kurie numatyti po Covid-19, tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai (kursai, mokymai), konkursai bei kiti renginiai, kuriuos koordinuoja metodininkė Aušra Taparauskienė. Balandžio mėnesį mokiniams įvyko pirmoji geografijos olimpiada nuotoliniu būdu. Taipogi reikia nepamiršti, jog šiuo kitokiu laikotarpiu, labai svarbu skirti laiko ir savišvietai/saviugdai, tad mokomės kartu su visais ir dalyvaujam įvairiuose nuotoliniu būdu organizuojamuose mokymuose.

Sėkmės mums visiems! Būkite sveiki! Jei turite klausimų, pastebėjimų ar norite pasitarti rašykite mums svietimocentras@kaisiadorys.lt arba skambinkite telefonu 8 609 06202.

 


Atgal