Kaišiadorių TAU svečias - etnologė, folkloristė, žurnalistė bei radijo laidų vedėja Gražina Kadžytė

2020.02.11

 

Neformaliojo švietimo skyriuje vasario 7 d. lankėsi ir Kaišaidorių TAU studentams paskaitą skaitė - etnologė, folkloristė, žurnalistė bei radijo laidų vedėja Gražina Kadžytė.

Ji ne kartą radijo ir televizijos laidose gvildeno lietuvių tautosakos paslaptis, varstė etno paveldo skrynią ir dalinosi spalvingais istorijos vaizdiniais, kuriuos iš kartos į kartą kaip mozaiką lipdė mūsų protėviai ir tėvai.

Šį sykį viena žymiausių šalies etnologių skaitė paskaitą apie tradicinį lietuvišką kalendorių XXI amžiaus žmonių gyvensenoje. Svarbu gerbti ir žinoti kurtą, išgyventą ir kaip neįkainojamą lobį saugoti perduodamą mūsų tautos papročių ir tradicijų istoriją.

Tačiau nepaliaujamai keičiantis visuomenės sanklodai, privalome atrasti tas XXI amžiaus kalendoriaus šventes, kurios būtų prasmingos nūdienos žmogui, o dar svarbiau – suvienytų tiek jaunus, tiek vyresnius.


Atgal