Dalinimasis patirtimi – kelias į profesionalumą

2020.01.13

Dalinimasis patirtimi – kelias į profesionalumą

Dalijimasis gerąja praktika Kaišiadorių rajono savivaldybės mokytojų metodų mugėje  „Įsivertinkime ir praaukime vakarykštį save“ 2019 10 28  bei joje pristatytų darbų pateikimas Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukaciniame patirties banke (toliau - EPB) – galimybės rajono pedagogams tobulinti gebėjimą taikyti įvairius mokinių/vaikų pasiekimų ir pažangos įsivertinimo metodus.

            Mugėje beveik 200 pedagogų susipažino su 60 mokytojų gerąja patirtimi, taikant įsivertinimo metodus praktinėje veikloje, 20 iš jų pateikė savo parengtą metodinę medžiagą EPB. Dalindamiesi savo patirtimi pedagogai plėtoja kolegialų mokymąsi, mokosi apibendrinti savo patirtį rengdami metodines priemones.

            Šiuo metu Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro tinklalapyje jau galima susipažinti ne tik su EPB pateiktais metodiniais darbais, jų aprašais, bet ir išbandyti praktiškai kolegų patirtį.

            Tikime mugėje išsakytomis pedagogų mintimis ir dalinimosi gerąja patirtimi prasmingumu, nes:

  • pamatėme „daug šaunių ir kūrybingų mokytojų, kurie taiko įvairius įsivertinimo metodus, kiek daug darbo kolegos įdeda“;
  • patikėjome, „kad įsivertinimas skatina vaikus mokytis, kad idėjos taps veiksnios, kad kūrybiškos veiklos leis mokiniams siekti asmeninės pažangos, kad mokytojui darbą palengvina IT. Rajone vyksta geri dalykai - skiriamas didžiulis dėmesys švietimo kokybei“.


Atgal