Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. birželio mėnesio renginiuose

2019.06.03

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO

2019 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

 

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS.

Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles).

Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 686 29670 ir el. paštu skaidrei@gmail.com

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Birželio 3 d.

13 val.

Mokymai „Skaitmeninio raštingumo stiprinimas“ (projekto „KAM 54+“ veikla). Apmokama projekto lėšomis. Skirta projekto dalyviams, grupė suformuota.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Birželio

5, 10, 12, 17, 19 d. 14 val.

Mokymai „Skaitmeninio raštingumo stiprinimas“ (projekto „KAM 54+“ veikla). Apmokama projekto lėšomis. Skirta projekto dalyviams, grupės suformuotos.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Birželio 3 d.

13 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)“ I dalis. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 3 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Birželio 4 d.

13 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)“ I dalis. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 3 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Birželio 6 d.

13 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (duomenų analizė ir panaudojimas ugdymui)“ I dalis. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 3 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Birželio 11 d. 10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Žaslių pagrindinės mokyklos ir Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ bendruomenėms pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Marius Lasinskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur.  Registracija iki birželio 12 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

A. Taparauskienė

Birželio 11 d. 10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Paparčių šv. Juozapo šeimos namų bendruomenėms pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija iki birželio 12 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Paparčių pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras

A. Taparauskienė

Birželio 12 d. 10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Kaišiadorių lopšelio-darželio „Spindulys“ bendruomenei pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Marius Lasinskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki birželio 13 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Spindulys“

A. Taparauskienė

Birželio 12 d. 10 val.

Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Seminaras Kaišiadorių lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ bendruomenei pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Sveikos gyvensenos skatinimas“. Lektorius Laimontas Rakauskas. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki birželio 13 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

A. Taparauskienė

Birželio 12 d. 10 val.

Respublikinė metodinė – praktinė ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų konferencija „Nuo uždavinio iki rezultato“. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina asmeniui – 2 EUR (pažymėjimas). Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 10 d.

Kaišiadorių pramogų ir konferencijų centre

„Pas Radvilą“,

Žaslių g. 34

M. Bartkutė

Birželio 13 d. 10 val.

Pradinio ugdymo pedagogams skirtas seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „eTwinning“ – mokyklų bendradarbiavimui. Virtualaus projekto rengimas: partnerių paieška, paraiškos pildymas ir įgyvendinimas“. Lektorės Aurelija Dirginčienė, Jūratė Šimienė. Kaina dalyviui: 2 EUR. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt iki birželio 11 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Birželio 14 d.

9 val.

Seminaras pagal 24 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Socialinis ir emocinis ugdymas“ (III dalis). Lektorė Loreta Kaltauskienė. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

G.Juzukonienė

Birželio 17 d.

14 val.

Gerosios patirties sklaidos seminaras pagal 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Vertinimas ir įsivertinimas matematikos ir informacinių technologijų pamokose kaip mokinio individualią pažangą skatinantis veiksnys“ (2 dalis), skirtas Algirdo Brazausko gimnazijos ir Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojams, matematikos ir informatikos metodinių grupių nariams. Dalyvio mokestis – 2 Eur.  Dalyvių registracija baigta.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

V. Giržado progimnazija

S. Kriugždienė

Birželio 17 d.

9 val.

Seminaras įvairių dalykų pedagogams pagal 9 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mikrovaldiklių naudojimas integruotų užsiėmimų metu“ (I grupė). Lektorės Aurelija Velionienė ir Austėja Bukauskytė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija iki birželio 18 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Kryptis 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Rumšiškių

A. Baranausko gimnazija

A. Taparauskienė

Birželio 18 d.

9 val.

Seminaras įvairių dalykų pedagogams pagal 9 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mikrovaldiklių naudojimas integruotų užsiėmimų metu“ (II grupė). Lektorės Aurelija Velionienė ir Austėja Bukauskytė. Dalyvio mokestis - 2 Eur. Registracija iki birželio 18 d. elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Kryptis 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Rumšiškių

A. Baranausko gimnazija

A. Taparauskienė

Birželio 19 d.

13 val.

Seminaras pedagogams, pilietiškumo pagrindų mokytojams, socialiniams pedagogams, klasių auklėtojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Rizikos tapti prekybos žmonėmis auka veiksniai vaikui“. Lektorius Mindaugas Baranauskas. Dalyvio mokestis - 8 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki birželio 20 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas.Kryptis 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Birželio 20  d.

10 val.

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus projektas. Seminaras pagal 18 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Piešinio kalba – vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminio interpretavimo gairės. Psichologo praktiko patirtis“      (I dalis) kultūros įstaigų darbuotojams (meno būrelių vadovams), švietimo pagalbos specialistams, pradinių klasių mokytojams, tėvams. Lektorė Rita Nemira Truskauskienė. Dalyvio mokestis - 3 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki birželio  20 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Birželio 26 d.

8 val.

Seminaras pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Integruotas ugdymas“. Grupė suformuota. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki balandžio 23 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

G. Juzukonienė

Birželio 26 d.

13 val.

Mokymų pagal 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (ikimokyklinio ugdymo vaikų pažangos pamatavimas)“ II dalis. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M.Bartkutė

Visą mėnesį

Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Formuojama grupė. Kursai mokami. Norinčius prašome kreiptis tel. 868629670 arba el. paštu skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Visą mėnesį

Lietuvių kalbos kultūros kursai (22 val.) mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Formuojama grupė. Kursai mokami. Norinčius prašome kreiptis tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

 

NSŠ, PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

 

Birželio 4, 11, 18, 25 d. 9 val.

 Kaišiadorių TAU Dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Birželio 6 d.

10 val.

TAU tarybos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Sportinio ugdymo skyrius

D. Tamulevičius

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Visą birželio mėnesį

Metodinių priemonių teikimas Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui įsivertinimo tema, kitomis aktualiomis temomis. Su metodinių priemonių aprašu galima susipažinti http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852/gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html.

Metodines priemones teikti el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

 

PARODOS

 

Birželio

1 – 30 d.

Piešinių ir plakatų konkurso „Saugi vaikystė“ laureatų kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Birželio 8 d.

14 val.

Paukščių festivalis (Rokiškio r. lėlių teatro ČIZ spektaklis „Kvaila žąsis“ ir edukacinės veiklos; paroda „Kaišiadorių rajono paukščiai“)

Girelės miško estrada

K. Dzeventlauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Birželio 5 d. 14-16 val.

Kaišiadorių rajono mokinių, nacionalinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojų bei dalyvių, jų mokytojų ir mokyklų vadovų pagerbimo šventė „TRIUMFO RAGAS“

Kaišiadorių kultūros centras

A. Taparauskienė

 


Atgal