Švietimo pokyčių inicijavimo grupė tęsia savo veiklą

2019.05.30

Daugiau nei prieš metus LL3 projekto metu suburta Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo pokyčių inicijavimo grupė tęsia savo veiklą. 2019 metų gegužės 29 d. Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriuje vyko bendras grupės pasitarimas. Jame buvo tariamasi dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ 4 modulių įgyvendinimo, dėl darbų teikimo Edukaciniam pedagogų patirties bankui. Aptarta (į)(si)vertinimo svarba siekiant mokinio pažangos.

Ugdymo plėtotės centro metodininkė Vida Kamenskienė aptarė metodinėje priemonėje ,,Formuojamasis vertinimas– individualiai pažangai skatinti“ siūlomas 5 strategijas, padedančias vertinimą atlikti kokybiškai:

■ Sutarti dėl ugdymosi lūkesčių ir sėkmės kriterijų;

■ Sudaryti sąlygas mokiniams parodyti tai, ką išmoko;

■ Teikti grįžtamąjį ryšį, kuris skatina tolesnį mokymąsi;

■ Skatinti mokinius mokytis vieniems iš kitų;

■ Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi.

Metodinę priemonę ,,Formuojamasis vertinimas– individualiai pažangai skatinti“ galima rasti adresu https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Formuojamasis%20vertinimas_internetine%20versija_2018.pdf.

Pasitarime dalyvavę švietimo įstaigų pavaduotojai ugdymui, pedagogai dalinosi patirtimi, kaip panaudoja praktiškai siūlomas idėjas, įgyvendinant švietimo prioritetą – įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą, su kokiomis problemomis susiduriama švietimo įstaigose. Tebelieka aktualu asmeniškai mokiniui svarbaus pamokos uždavinio formulavimas, mokymosi būdų ir metodų įvairovė, leidžianti diferencijuoti, individualizuoti, suasmeninti mokymąsi, sėkmingo grįžtamojo ryšio teikimas, veiksmingos vertinimo sistemos mokykloje kūrimas ir kt.

Kitas grupės susirinkimas įvyks 2019 06 06, jame bus aptariama kvalifikacijos tobulinimo programos „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ modulio „Duomenų analizė ir panaudojimas ugdymui“, skirto Kaišiadorių rajono švietimo pokyčių inicijavimo grupės nariams, tikslas, uždaviniai, aktualios temos, galimybės mokytis kolegialiai: remiantis dalyvių profesine patirtimi, dalinantis gerąja praktika, derinant teorines žinias ir praktinius įgūdžius.

Gintarė Juzukonienė, KŠSPC metodininkė

 


Atgal