Kviečiame kurti metodines priemones ir dalintis profesine patirtimi!

2019.05.07

Prašome susipažinti su Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banko tvarkos aprašu ir Kvietimu teikti metodines priemones vaikų mokymosi įsivertinti tema.

Kviečiame rengti metodines priemones pagal prioritetą „Įsivertinimas, skatinantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą“ bei kitomis mokytojams aktualiomis temomis.


Atgal