Trečiojo amžiaus universiteto Kaišiadorių skyrius baigė 2 m. programą

2019.05.07

Kaišiadorių TAU Kaišiadorių skyriaus studentai 2019 m. gegužės 3 d. Kaišiadorių kultūros centre susirinko pažymėti 2 metų programos baigimą, mokslo metų pabaigą, apžvelgti rezultatus, išrinkti naują Tarybą, palinkėti vieni kitiems geros vasaros. Juos pasveikino gerbiami svečiai: Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, Žaslių seniūnas, laikinai einantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Mindaugas Nasevičius ir Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovė Vidita Jonaitė. Šventės metu buvo padėkota TAU tarybai, savanoriškai ir neatlygintinai dirbančiai įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą „Kaišiadorių trečiojo amžiaus universitetas“, Centro darbuotojams už TAU veiklos organizavimą ir vykdymą, šventėje dalyvavusioms dainininkėms iš Pakertų - Žiežmarių kultūros centro Pakertų moterų vokaliniam ansambliui (vad.  Laimutė Kaulakienė).

Mokymosi pagal 2 m. programą rezultatus, sėkmes apžvelgė, geros kloties visiems linkėjo TAU rektorė Teresė Kazlauskienė.

TAU Kaišiadorių skyriaus sudentus pasveikino ir diplomus, liudijančius 2 m. programos  baigimą, įteikė Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro direktorius Dainius Tamulevičius.

Kaišiadorių TAU mišrus ansamblis „Tau“ nuoširdžiai pasveikino studentus programos baigimo proga ir dovanų atliko kelias dainas.

Renginio metu išrinkta nauja Kaišiadorių TAU taryba:

Teresė Kazlauskienė, rektorė;

Algirdas Kazlauskas, Elena Chanina, Gražina Kazanavičienė, Janina Bičkauskienė, Jonas Katkevičius, Julijana Malinauskienė, Juzefa Balnienė, Nijolė Celiešiūtė, Tatjana Prakapienė, Valė Kurgonienė ir Vytautas Juras.

Sveikiname Tarybos narius, linkime sveikatos ir sėkmės asmeniniame gyvenime ir organizuojant TAU veiklą!

Visiems TAU studentams - geros vasaros, puikaus poilsio ir smagaus sugrįžimo į studijas naujais mokslo metais!


Atgal