Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus 2019 m. gegužės mėnesio renginiuose

2019.05.07

KAIŠIADORIŲ ŠVIETIMO IR SPORTO PASLAUGŲ CENTRO NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

2019 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel. (8 346) 60922

Dėmesio! Naudojame elektroninę registravimosi į renginius sistemą SEMIPLIUS. Pirmą kartą jungiantis rekomenduojame susipažinti su NAUDOJIMOSI RENGINIŲ REGISTRACIJOS SISTEMOS „SEMIPLIUS“ TAISYKLĖMIS (rasite adresu https://semiplius.lt/Pagalba/taisykles). Konsultacijos prisijungimo klausimais teikiamos tel. 8 686 29670 ir el. paštu skaidrei@gmail.com

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Gegužės 8 d. 13 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Auklėtojo padejėjo vaidmuo ugdant vaikus“. Lektorius Tomas Lagūnavičius. Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

13, 20, 27,

29  d. 13 val.

Mokymai „Skaitmeninio raštingumo stiprinimas“ (projekto „KAM 54+“ veikla). Apmokama projekto lėšomis. Skirta projekto dalyviams, grupė suformuota.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Gegužės 15 d. 14 val.

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai. Lektorė Birutė Aleksandravičienė. Kaina asmeniui - 10 Eur. Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Gegužės 22 d.

13 val.

Seminaras Vaiko gerovės komisijų pirmininkams, nariams pagal 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis „S.M.A.R.T. tėvystė“ ir jo galimybės“. Lektorės Loreta Baumilienė, Ingrida Umarienė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki gegužės 21 d.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas                    

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Gegužės 22 d.

14 val.

Gerosios patirties sklaidos seminaras pagal 18 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Vertinimas ir įsivertinimas matematikos ir informacinių technologijų pamokose kaip mokinio individualią pažangą skatinantis veiksnys“, skirtas Algirdo Brazausko gimnazijos ir Vaclovo Giržado progimnazijos mokytojams, matematikos ir informatikos metodinių grupių nariams. Dalyvio mokestis – 2 Eur.  Dalyvių registracija į seminarą elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Algirdo Brazausko gimnazija

S. Kriugždienė

Visą mėnesį

Kursai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams skaitmeninio raštingumo kompetencijai įgyti (80 val.) Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Formuojama grupė. Kursai mokami. Norinčius prašome kreiptis tel. 868629670 arba el. paštu skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

Visą mėnesį

Lietuvių kalbos kultūros kursai mokytojams, mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui bei skyrių vedėjams, ketinantiems atestuotis pirmą kartą, ir visiems, norintiems tobulinti kalbos kultūros gebėjimus. Formuojama grupė. Kursai mokami. Norinčius prašome kreiptis tel. 60 922  arba el. paštu ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

 

Gegužės 8, 15, 22, 29 d.

9 val.

Kaišiadorių TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

Gegužės 3 d.

10 val.

Kaišiadorių TAU studijų baigimo šventė

Kaišiadorių KC

G. Valkavičienė

Gegužės 9 d.

10 val.

Kaišiadorių TAU Žaslių skyriaus studijų baigimo šventė

Žaslių KC

G. Valkavičienė

Gegužės 14 d. 12 val.

 Kaišiadorių TAU Rumšiškių skyriaus studijų baigimo šventė

  Rumšiškių KC

G. Valkavičienė

Gegužės 22 d.

7 val.

Kaišiadorių TAU tarybos narių išvyką į Ignaliną

Ignalina

G. Valkavičienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Gegužės 3 d.

Gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelyje-darželyje“ Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio „Versmė“ nariams – ugdymo įstaigų direktoriams ir direktorių pavaduotojams. Registracija elektroninėje sistemoje www.semiplius.lt.

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis

S.Kriugždienė

Gegužės 6 d. 13 val.

Gerosios patirties sklaidos renginys - konferencija „Specialiųjų poreikių turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimas“, skirta specialiųjų mokyklų, dienos centrų darbuotojams, kūno kultūros mokytojams ir užimtumo specialistams. Dalyviams bus išduodamos nemokamos pažymos. Registracija elektroninėje svetainėje www.semiplius.lt iki gegužės 4 d.

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

M. Bartkutė

Nuo gegužės 6 d.

Kvietimas teikti Kaišiadorių rajono pedagogų edukacinės patirties bankui metodines priemones mokinių/vaikų mokymosi įsivertinti tema. Daugiau informacijos adresu http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43852/gerosios-patirties-sklaida/edukacines-patirties-bankas.html nuo 2019-05-06

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Gegužės 29 d. 14.30 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susirinkimas. Dalyvių registracija elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt iki gegužės 28 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Gegužės 1 – 30 d.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokinių ir jų mokytojos Rolandos Mikalauskienės kūrybos paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M. Bartkutė

Gegužės 15 – 31 d.

Kaišiadorių meno mokyklos mokinių ir jų mokytojos Ritos Marcinkevičienės skulptūrų paroda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

M.Bartkutė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Gegužės 3 d.

9-12 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 3 d. 14 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 6 d.

12 val.

Rajono pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“. Dalyvių registracija iki gegužės 3 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

V. Giržado progimnazija

(Gedimino g. 38)

A. Taparauskienė

Gegužės 7 d.

14 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 8 d.

15 val.

Mažojo rusų kalbos festivalio, skirto 6 klasių mokiniams, užduočių rengimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 9 d.

13 val.

Rajono jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“. Būtina registracija iki gegužės 6 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

V. Giržado progimnazija

(Paukštininkų g. 5)

A. Taparauskienė

Gegužės 13 d.

10 val.

Mažasis rusų kalbos festivalis, skirtas 6 klasių mokiniams. Būtina registracija iki gegužės 8 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt arba tel. 60 922

V. Giržado progimnazija

(Paukštininkų g. 5)

A. Taparauskienė

Gegužės 14 d.

9-10.30 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Dalyvių registracija iki gegužės 10 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 14 d. 14 val.

Rajono 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiados darbų vertinimo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gegužės 20 d.

13 val.

Rajono 7 klasių mokinių anglų kalbos „Proto mūšiai“. Dalyvių registracija iki gegužės 15 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

V. Giržado progimnazija

(Paukštininkų g. 5)

A. Taparauskienė

Gegužės 21 d. 10 val.

Kaišiadorių r. švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų konkursas „Saugaus eismo ABC“

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

M. Bartkutė

Gegužės 23 d. 10 val.

Kaišiadorių r. trečių – ketvirtų klasių mokinių mažųjų matematikų varžytuvės

Žiežmarių gimnazija

M. Bartkutė

Gegužės 23 d. 10 val.

Kauno regiono pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“. Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt iki gegužės 16 d.

V. Giržado progimnazija

(Gedimino g. 38)

A. Taparauskienė

Data ir laikas tikslinami

Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2019“ prizų ir padėkos raštų paskirstymo komisijos posėdis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Visą mėnesį

Parengiamieji darbai mokinių, olimpiadų ir konkursų nugalėtojų, ir jų mokytojų pagerbimo šventei „Triumfo ragas“, kuri vyks birželio 5 d. 14 val. Informacija apie šventę bus išsiųsta mokykloms atskiru raštu.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

           

 


Atgal