Tęsiamos LL3 projekto metu inicijuotos neformaliojo švietimo studijos

2019.01.30

Toliau vyksta LL3 neformaliojo švietimo studijų modulio „Lyderis besimokančioje organizacijoje" sesijos. Kartu studijuoja, mokosi vieni iš kitų, dalinasi patirtimi, bendradarbiauja Kaišiadorių, Trakų, Elektrėnų ir Šalčininkų rajonų mokytojai. Viena sesija vyko mūsų Neformaliojo švietimo skyriuje. Užsiėmimo tema - POKYČIŲ VALDYMAS. Tema ypatingai svarbi turint omenyje mūsų rajono prioritetinę švietimo veiklos kryptį ir jau vykdomus pokyčius gerosios patirties sklaidos, kolegialaus mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo srityse.


Atgal