ŠMM patvirtino reikalavimus vadovo metų veiklos ataskaitai

2018.12.10

Patvirtinti reikalavimai švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai, jos struktūrai ir turiniui. Rasite adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aad0aff0f89c11e880d0fe0db08fac89


Atgal