Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus gruodžio mėnesio renginiuose

2018.12.03

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Gruodžio 7 d.

9.30 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai“ Lektorė Loreta Čėsnienė. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Dalyvių registracija sistemoje http://www.semiplius.lt.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos

Kaišiadorių lopšelis – darželis „Spindulys“

A. Taparauskienė

Gruodžio 7 d.

13 val.

Konferencija pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Tautinė ir instrumentinė muzika. Tradicinė, šiandieninė raiška, perspektyva“, skirta Kaišiadorių meno mokyklos Liaudies instrumentų skyriaus 50-mečiui. Jungtinė lektorių grupė. Dalyvio mokestis –

2 Eur. Dalyvių registracija iki gruodžio 5 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas

Kaišiadorių meno mokykla

A. Taparauskienė

Gruodžio 10 d.

14 val.

Tęstiniai mokymai pagal programą „Mokytojo emocinis intelektas – mokyklos socialinio emocinio klimato pagrindas“. Lektorė Ieva Mažulienė. Grupė suformuota.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

G. Juzukonienė

Gruodžio 11 d. 13 val.

Vaikų turizmo renginių vadovų mokymai. Lektorė Birutė Aleksandravičienė. Kaina 12 Eur. Dalyvių registracija sistemoje http://www.semiplius.lt.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Gruodžio 4, 6, 11, 18 ir sausio 10 d.

Nuo 13 val.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai. Kaina - 19 Eur. Jungtinė lektorių grupė. Dalyvių registracija sistemoje http://www.semiplius.lt.

ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita.

Kaišiadorių ŠSPC

Pedagoginė psiochologinė tarnyba

S. Kriugždienė

Visą mėnesį. Susitarus individualiai

Konsultavimas dėl registravimosi elektroninėje sistemoje http://www.semiplius.lt Kreiptis tel. 8 686 29670 arba el. p. skaidrei@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

S. Kriugždienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Gruodžio 4 d.

17 val.

Mokymai „Pažink ir suprask kitus - būsi laimingas“ Rumšiškių skyriaus studentams. Lektorė Ieva Mažulienė

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Gruodžio 6 d.

Mokymai „Pažink ir suprask kitus - būsi laimingas“ Žaslių skyriaus studentams. Lektorė Ieva Mažulienė

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Gruodžio 7 d.

Praktiniai mokymai „Jausmai ir jų valdymas“ Kaišiadorių skyriaus studentams. Lektorė Neringa Lazauskienė, koučingo specialistė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Gruodžio 11 d.

19 val.

Adventinis susibūrimas. Dalyvaus Mons. Aurelijus Žukauskas, Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo aparapijos klebonas

Rumšiškių kultūros centras

G. Valkavičienė

Gruodžio 14 d.

Paskaita „Kaišiadorių rajono švietimo aktualijos“. Lektorė Rimutė Arlauskienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Gruodžio 14 d. 13 val.

Seminaras „Teisinis raštingumas sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje“ Kaišiadorių TAU studentams. Lektorė Viktorija Šinkūnienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Gruodžio 17 d.

15 val.

10-ties seminarų ciklas „Sveikos gyvensenos mokymai savivaldybėse“. I seminaras. Lektoriai  Asta Grigaliūniene, Algis Frankonis

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

G. Valkavičienė

Gruodžio 20 d.

Paskaita „Mano emocinė sveikata“ Žaslių skyriaus studentams. Letorė Lidija Laurinčiukienė

Žaslių kultūros centras

G. Valkavičienė

Gruodžio 21 d.

10 val.

Adventinis susibūrimas. Dalyvaus kunigas Mindaugas Grenda

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Gruodžio 4, 11, 18 d.

9 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. Dzeventlauskienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Gruodžio 5 d.

14 val.

Rajono logopedų metodinio būrelio pasitarimas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Juzukonienė

Gruodžio 12 d.

15 val.

Kaišiadorių rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų sueiga „Kalėdos - pokyčių metas“

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švetimo skyrius

G. Juzukonienė

Nuo 2018 m. gruodžio 10 d. iki 2019 m. sausio 25 d.

Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų atvirų veiklų/pamokų ciklas „Įsivertinimas, skatinantis vaikų atsakomybę ir savarankiškumą“. Pageidaujantys vesti atviras veiklas/pamokas pateikia įstaigos vadovo parašu patvirtintą paraišką (nuostatų 1 priedas) iki gruodžio 5 d. el. paštu  svietimocentras@kaisiadorys.lt, pageidaujantys stebėti atviras veiklas/pamokas gali registruotis el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt. Atviros pamokos vyks pagal grafiką, kuris bus skelbiamas tinklalapyje http://www.kaisiadorys-sspc.lt/

Rajono ugdymo įstaigose

 

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Iki gruodžio

17 d.

Paroda „Kaišiadorių skautai. I dešimtmetis“, skirta skautų judėjimo šimtmečiui Lietuvoje

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Gruodžio 11 d.

10-14 val.

30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajoninis (II) etapas 8-12 klasių mokiniams. Dalyvių registracija iki gruodžio 6 d. el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

A. Taparauskienė

Gruodžio 12 d. 11 val.

Kaišiadorių rajono 3-4 klasių mokinių konkursas „Gabiųjų sambūris
“ Dalyvių registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. iki gruodžio 7 d.

Kaišiadorių

Vaclovo Giržado progimnazija

A. Taparauskienė

Gruodžio 14 d.

12 val.

Metinis konkurso „Kengūra“ rajonų organizatorių pasitarimas

Vilniaus universitetas

A. Taparauskienė

Gruodžio mėn.

Renginių, organizuojamų Kaišiadorių rajono vaikams ir mokiniams, grafiko 2018-2019 m. m. sudarymas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Gruodžio mėn.

Renginių, organizuojamų Kaišiadorių rajono vaikams ir mokiniams, vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymas

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 4 d.

17 val.

Dalyvių registracija į Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados rajoninį etapą el. p ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. Olimpiada planuojama 2019 m. sausio 8 d.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki sausio 4 d.

17 val.

Darbų pateikimas Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

           

 


Atgal