Galimybė mokytis

2018.11.29

LMNŠC kviečia mokytojus, karjeros specialistus į mokymus metodinės priemonės „Grįžtamojo ryšio žaidimas – metodinė priemonė ugdymo karjerai veikloje“ naudojimo tema. Daugiau informacijos -  http://www.mukis.lt/lt/naujienos/griztamojo-rysio-zaidimas-dqzv.html

Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, karjeros koordinatoriai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai kviečiami į seminarą „Ugdomasis konsultavimas kaip priemonė darbui su tėvais ugdant mokinius karjerai“. Daugiau informacijos - https://www.lmnsc.lt/renginys/ugdomasis-konsultavimas-kaip-priemone-darbui-su-tevais-ugdant-mokinius-karjerai-55zpd/

 


Atgal