Kviečiame dalyvauti KŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus lapkričio mėnesio renginiuose

2018.11.02

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIUS

Kęstučio g. 22, Kaišiadorys

Tel.: (8 346) 60922

 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

Data

Plano priemonė

Vieta

Atsakingas asmuo

Lapkričio 5 d. 15 val.

Kompiuterinio raštingumo (technologinės dalies) kursai (40 akad.val., su nuotoliniu mokymu). Įžanginė paskaita. Lektorė Skaidrė Kriugždienė. Registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. Kursų kaina vienam dalyviui - 30 Eur+4 Eur - org. išlaidos. ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Lapkričio 6 d. 18 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Mikroklimatas. Kaip aš galiu prisidėti prie mikroklimato gerinimo?“. Lektorius Tomas Lagūnavičius. Grupė suformuota.

Kaišiadorių lopšelis – darželis „Žvaigždutė“

G. Valkavičienė

Lapkričio 9 d.

14 val.

Kompiuterinio raštingumo (edukologinės dalies) kursai (40 akad.val., su nuotoliniu mokymu). Įžanginė paskaita. Lektorė Ingrida Kupčiūnienė. Registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. Kursų kaina vienam dalyviui - 30 Eur+4 Eur - org. išlaidos. ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Lapkričio 13 d.

14.30 val.

Kaišiadorių rajono vaikų vasaros poilsio organizatorių susirinkimas. Organizuoja Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. R. Dzeventlauskienė

Lapkričio 16 d.

14 val.

Kompiuterinio raštingumo (technologinės dalies) kursų (40 akad. val.) baigiamoji dalis. Lektorė Skaidrė Kriugždienė.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

 

Lapkričio 19 d.

14 val.

 

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Kalėdinė puošyba iš gamtinių medžiagų“. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Lektorė Jurgita Treinytė. Registracija iki lapkričio 15 d. tel. 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Rumšiškių kultūros centras

A. Taparauskienė

Lapkričio 20 d.

16.00-19.00 val.

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI MUGĖ „KO IR KUR GALIMA MOKYTIS KAIŠIADORIŲ KRAŠTE?“ - Suaugusiųjų švietimo savaitės „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui

Kaišiadorių kultūros centras

K. R. Dzeventlauskienė,

G. Valkavičienė

Lapkričio 21 d.

11 val.

Seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Gamtinių medžiagų panaudojimas kalendorinių švenčių puošime ir apipavidalinime“. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Lektorė Jurgita Treinytė. Registracija iki lapkričio 19 d. tel. 60 922 arba el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Žiežmarių kultūros centras

A. Taparauskienė

Data ir laikas tikslinami

Seminaras vaikų gerovės komisijos pirmininkams ir nariams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Koordinuotai teikiama pagalba vaikui ir jo šeimai“. Dalyvio mokestis – 2 Eur. Registracija el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. ŠMM 2017-2019 m. kvalifika-cijos tobulinimo prioritetas 3. Pedagoginių darbuotojų dalykinių kompetencijų tobulinimas.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Lapkričio 23 d.

Gerosios patirties seminaras pagal 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Netradiciniai e-mokymo metodai ir valstybės šimtmečio atspindžiai“ Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos bei Trakų suaugusiųjų mokymo centro pedagogams. ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 1.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas ir 3.1. Profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas.

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

A. Taparauskienė

Lapkričio 30 d.

14 val.

Kompiuterinio raštingumo (edukologinės dalies) kursų (40 akad. val.) baigiamoji dalis. Lektorė Ingrida Kupčiūnienė.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

12.04, 06, 11, 12, 19 d.

13 val.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursai. Kursai mokami, kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus (~50 Eur.). ŠMM 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetas 3.3. Dalykinės kompetencijos, susijusios su ugdymo turinio kaita. Registracija tel. 60 922 arba el. p. gitana.valkaviciene@kaisiadorys-sspc.lt

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

 

NSŠ PROGRAMA „KAIŠIADORIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETAS“

 

Lapkričtis

(data tikslinama)

Susitikimas su Vilniaus TAU

Žaslių KC

G. Valkavičienė

Lapkričio 6 d.

17 val.

Mokymai „Pažink ir mylėk save – būsi laimingas“  Kaišiadorių TAU Rumšiškių skyriaus studentams. Lektorė Ieva Mažulienė

Rumšiškių KC

G. Valkavičienė

Lapkričio 9 d.

10 val.

Seminaras „Teisinis raštingumas sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje“ Kaišiadorių TAU studentams. Lektorė Viktorija Šinkūnienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 10 d.

9 val.

Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto mišraus ansamblio „TAU“ narių išvyka į IV-ąjį senjorų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Jei daina širdį – esame jauni“

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 15 d.

10 val.

Paskaita „Judėk šiandien dėl rytojaus“ Kaišiadorių TAU Žaslių skyriaus studentams. Lektorius Laimontas Rakauskas

Žaslių KC

G. Valkavičienė

Lapkričio 16 d.

 10 val.

Mokymai „Pažink ir suprask kitus – būsi laimingas“  Kaišiadorių TAU  studentams. Lektorė Ieva Mažulienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 20 d.

17 val.

Paskaita „Rašymo terapija“ Kaišiadorių TAU Rumšiškių skyriaus studentams. Lektorė Jovita Klevinskienė

Rumšiškių KC

G. Valkavičienė

Lapkričio 22 d.

 18 val.

Paskaita „Socionikos paslaptys“ Kaišiadorių TAU Žaslių skyriaus studentams. Lektorius Olegas Lapinas

Žaslių KC

G. Valkavičienė

Lapkričio 23 d.

10 val.

Paskaita „Burnos higienos aktualijos“ Kaišiadorių TAU  studentams. Lektorė Birutė Cikanavičiūtė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 30 d.

10 val.

Paskaita „Rašymo terapija“  Kaišiadorių TAU  studentams. Lektorė Jovita Klevinskienė

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 6, 13, 20, 27 d.

9 val.

TAU dailės studijos užsiėmimai.

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

 

Lapkričio 15 d.

10.00 – 15.30 val.

KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA „MOKYTOJO MEISTRIŠKUMAS – MOKINIO IR MOKYKLOS PAŽANGAI“. Registracija iki lapkričio 9 d. adresu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeThXm5Esk6KSjxb3wO-XNAA9XTWa6xF2EWBMWkzGaALTVJMQ/viewform. Renginio dalyvio mokestis – 2 Eur.

Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija

K. R. Dzeventlauskienė

G. Juzukonienė

Lapkričio 21 d. 14 val.

Švietimo pokyčių inicijavimo grupės susitikimas. Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai ar jų deleguoti pavaduotojai ugdymui, ar kiti pedagogai. Registracija iki lapkričio 19 d. el. paštu gintare.juzukoniene@gmail.com

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

K. R. Dzeventlauskienė

G. Juzukonienė

 

PARODOS

 

Lapkričio

2-15 d.

Ievos Mažulienės autorinė fotografijų paroda „Mūsų mintys valdo mūsų gyvenimą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

G. Valkavičienė

Lapkričio 16 d. – gruodžio 13d.

Paroda „Kaišiadorių skautai. I dešimtmetis“, skirta skautų judėjimo šimtmečiui Lietuvoje

Kaišiadorių ŠSPC

Neformaliojo švietimo skyrius

A. Taparauskienė

Iki

lapkričio 31 d.

Įstaigas, pavienius autorius, pageidaujančias rengti parodas ŠSPC  NŠS 2019 m., kviečiame informaciją pateikti tel. 8 346 60 922 arba el. p. gitana.valkaviciene@kaisiadorys-sspc.lt

ŠSPC

G. Valkavičienė

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

Lapkričio 9 d.

11 val.

Rajono 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Vaikystė svajonėmis žydi“. Organizuotai dalyviai nebus maitinami. Registracijai pasibaigus, dalyvių ir skaitomų kūrinių keisti negalima

Kaišiadorių kultūros centras

A. Taparauskienė

Lapkričio 16 d.

30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I etapas

Mokyklose

A. Taparauskienė

Lapkričio 29 d.

10 val.

Pradinių klasių mokinių teisinių žinių konkursas „Būk saugus“. Dalyvių registracija iki lapkričio 20 d. tel. 60 922 arba el. p ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

A. Taparauskienė

Iki gruodžio

3 d.

Dalyvių registracija į Kaišiadorių rajono 3-4 klasių mokinių konkursą „Gabiųjų sambūris
“ el. p ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. Konkursas planuojamas gruodžio 6 d.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

A. Taparauskienė

Iki gruodžio

4 d.

Dalyvių registracija į 30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados rajoninį (II) etapą 8-12 klasių mokiniams el. p. ausra.taparauskiene@kaisiadorys.lt. Olimpiada vyks gruodžio 11 d.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

A. Taparauskienė


Atgal