Gamtos mokslų mokytojų susitikimas

2018.01.29

Šiandien susitiko ir mintimis apie gerosios patirties sklaidą, įsivertinimą, skatinantį atsakomybę, problemas jį taikant pasidalino šeši aktyvūs, atsakingi ir pilietiški Kaišiadorių rajono gamtos mokslų mokytojai iš Algirdo Brazausko gimnazijos, Kruonio gimnazijos, Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos. ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos. Jie teigė, kad mokinių mokymosi įsivertinimas yra svarbi pamokos dalis, yra taikomas daugumoje pamokų, mokymosi periodų (pvz., mėnuo, pusmetis ir pan.), tačiau jam iš dalies trūksta kokybės, aiškumo, mokytojams - gebėjimų ir laiko tinkamai „įveiklinti“ įsivertinimo metu gautą informaciją. Mokytojams būtų naudinga, jei būtų sutarta dėl įsivertinimo kokybės, pamatavimo būdų, vertinimo kriterijų ir pan. Kolegos ypatingai pabrėžė, kaip svarbu vykdant rajone „Lyderių Laikas 3“ planuojamą pokyčio projektą būti sąžiningiems sau ir kitiems, būti realistais, spręsti ne viso pasaulio ar visos Lietuvos švietimo problemas, bet pasirinkus vieną kryptį dirbti visiems vieningai, nuosekliai, nepuldinėjant į kraštutinumus, nesiblaškant. Kitas pasiūlymas LL3 komandai - būtinai sudaryti sąlygas rajono mokytojams pasidalinti įsivertinimo taikymo būdais, metodais, sukurtomis priemonėmis ne „savireklamos“, ne gražių išmoktų frazių, valdiškų pristatymų, o realumo, tikrumo, sąžiningumo, vertingo patirtinio kolegialaus mokymosi lygmenyje. Nuoširdžiai dėkojame gamtos mokslų mokytojams už atvirumą, nuoširdumą ir neabejingumą pasirenkant viso rajono švietimo kryptį artimiausiems 2-3 metams.


Atgal