Socialiniai pedagogai susitiko pasitarti

2018.01.18

Rajono socialiniai pedagogai vakar aptarė 2018 m. veiklos priemones gerosios patirties sklaidos ir kvalifikacijos tobulinimo srityse, išsakė problemas ir pageidavimus, ką reikėtų atlikti, kad bendras darbas būtų sėkmingesnis, išsakė mintis LL3 projekto tema. Jie mato galimybes skatinti mokinių atsakomybę ir savarankiškumą aktyviau dirbant vertybių suvokimo, susitarimų su tėveliais dėl vertybinio ugdymo, pagalbos tėvams, norintiems mokytis ugdyti vaikus, mokinių mokymosi kartu arba vieniems iš kitų, mokinių skatinimo sistemos parengimo ir diegimo srityse. Nuoširdžiai dėkojame Kruonio gimnazijos, Paparčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos, Vaclovo Giržado progimnazijos ir Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos socialiniams pedagogams už aktyvumą, atsakingumą ir bendradarbiavimą.


Atgal