Rajono lituanistai išsakė idėjas Lyderių Laikas 3 projekto Kaišiadorių kūrybinei komandai

2018.01.03

Šiandien Neformaliojo švietimo skyriuje susirinkę rajono lietuvių kalbos mokytojai diskutavo lietuvių kalbos programų įgyvendinimo tema, išskyrė pagrindines problemas, kurios trukdo kartu su mokiniais siekti aukštesnių pasiekimų, ir pateikė pasiūlymus LL3 rajono kūrybinei komandai. Lituanistų nuomone, vienas svarbiausių darbų visiems rajono mokytojams - visų amžiaus tarpsnių mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžių stiprinimas. Pastebėta, kad mokyklose jau yra susitarimų toje srityje, tačiau daugumoje mokyklų trūksta susitarimų laikymosi nuolatinės stebėsenos ir analizės. Aštri problema - darbas su mokiniais, pereinančiais iš 4 į 5 klasę ir iš 8 į 9 klasę: nuspręsta, kad yra tikslinga šiuo klausimu rinktis ir tartis birželio mėnesio pabaigoje. Lituanistams priimtina LL3 pokyčių projekto tema „Nuo atsakomybės link savarankiškumo: susitarimai siekiant kiekvieno mokinio pažangos“. Susitikimo metu sukonkretintos metų veiklos plano priemonės (reikalingo seminaro tema, edukacinė išvyka, metodinė diena, 5-8 klasių diktanto organizavimas). Susirinkimą vedė metodinio būrelio pirmininkė Rūta Rutkauskienė, Kruonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja. Dėkojame visiems dalyvavusiems!


Atgal