Naujienos

2020-12-22


2020-11-25

  Rekomendacijos mokiniams ir mokykloms


2020-11-09

  FINANSINIS RAŠTINGUMAS  - GALIMYBĖ ATSAKINGAI VALDYTI ASMENINIUS FINANSUS     Kviečiame lapkričio mėn. registruotis ir dalyvauti ilgalaikės 54 akad.val. kvalifikacijos tobulinimo programos „Finansinis raštingumas“ renginiuose, skirtuose pedagogams, ypač... plačiau»
2020-09-01

Ilgalaikė KTP „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas mokykloje siekiant individualios mokinio pažangos“ Palomenės ir Žaslių pagrindinių mokyklų pedagogams


2020-08-19

  Maloniai kviečiame 2020 m. rugpjūčio 24–rugsėjo 4 dienomis mokytojus dalyvauti informacinėse vaizdo konferencijose. Jose bus pristatomos dalykų srities naujienos: pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų... plačiau»