Ar matematika yra mūsų gyvenimo dalis?

Matematinis raštingumas. Priemonė skirta, taikyti matematines žinias ir interpretuoti gautus rezultatus įvairiuose kontekstuose

Matematika

Matematikos vaizdo pamokos

Įvadas į grafų teoriją (5-8 kl.)

Matematiniai parketai (5-8 kl.)

Procento sąvoka (5 kl.)

Procentai ir lygtys (5 kl., II, IV gimn.)

Laipsnių savybės (7 kl.)

Tiesinės nelygybės (8 kl.)

Lygtys. Kada sandauga lygi 0? (8 kl.)

Grafų uždaviniai (9-12 kl.)

Įvairūs procentų uždaviniai (10-12 kl.)

Intervalų metodas (10 kl.)

Procentinis didėjimas ir mažėjimas (10 kl.)

Atvirkštinės funkcijos | 2 dalis (11 kl.)

Atvirkštinės funkcijos | 1 dalis (11 kl.)

Dalyba kampu

8 klasės kurso kartojimas. Reiškiniai

Pitagoro teorema

Sveikųjų reiškinių skaidymas daugikliais. Teorija.

Kubinė šaknis

Daugiklį iškeliame prieš šaknies ženklą

Šaknys. Reiškiniai su kvadratinėmis šaknimis

Šaknys. Šaknų daugyba

Šaknys. Šaknų suma

Veiksmai su iracionaliais skaičiais

Racionalios lygtys

Iracionalumo naikinimas

Iracionalumo trupmenos vardiklyje naikinimas

Kaip sudėti ir atimti paprastąsias trupmenas su vienodais vardikliais?

Taisyklingos ir netaisyklingos paprastosios trupmenos

Pagrindinė paprastosios trupmenos savybė

Kas yra paprastoji trupmena?

Kaip mišrųjį skaičių paversti į netaisyklingąją trupmeną?

Paprastųjų trupmenų dalyba

Dešimtainių skaičių dalyba

Dalyba iš dešimtainės trupmenos

Proporcingoji dalyba

Pagrindinė proporcijos savybė

Dešimtainio skaičiaus dalyba iš natūraliojo skaičiaus

Modulis

Perimetras

Perimetras

Procentai

Intervalų metodas

Modulis (Valstybinis brandos egzaminas)

Lygčių sistemos (Valstybinis brandos egzaminas)

Lygtys su kvadratinėmis šaknimis (Valstybinis brandos egzaminas)

Logaritminės lygtys (Valstybinis brandos egzaminas)

Stataus trikampio plotas

Mastelis