Žodžių junginys

Lietuvių k. 5-6 klasė

Lietuvių k. 7-8 klasė

Lietuvių k. 9-10 kalsė

Lietartūra 5-8 klasė

Lietuvių kalba ir lietartūra 11-12 klasė

78 lietuviškos audio knygos nemokamai

Lietuvių kalbos vaizdo pamokos

Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą

Skaitymo gebėjimams ugdyti. Suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus ir jais naudotis, siekiant įgyvendinti savo tikslus, plėsti žinias ir galimybes bei veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime

Priesaga, priešdėlis, sangrąžos dalelytė

Būdvardžių laipsniavimas (5 kl.)

Žodžių junginys (5 kl.)

 

Vaizdo pamokos:

Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altorių šešėly“ 

Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievų miškas“

Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymo projektas 

Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateina ruduo“ 

Postmodernizmo ženklai Jurgio Kunčino romane „Tūla“ 

Tautinių mitų dekonstrukcija Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje „Madagaskaras“ 

 

https://www.delfi.lt/multimedija/mokykla-namuose/nuotolinis-mokymas-lietuviu-kalbos-mokytojos-mato-netiketa-galimybe.d?id=83947685

Mokytojos Lilija Bručkienė ir Ramunė Galdikienė pristato trečiąją literatūros pamoką, kurioje aptaria skirtingų pastraipų komponavimo principus ir galimybes, jų sąsajas samprotavimo ir literatūriniuose rašiniuose. Visa tai atskleidžiama analizuojant konkrečius pavyzdžius.