PATARIMAI, KAIP REAGUOTI Į PATYČIAS NUOTOLINĖSE PAMOKOSE

 • Pastebėjus kibernetinius incidentus kviečiama pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui – www.nksc.lt
 • Rekomenduojama supažindinti vaikus su darbo taisyklėmis pamokoje, įspėti, jog už nusižengimus galimos ir piniginės baudos.
 • Jeigu rengiate vaizdo pamokas per Zoom programą, siunčiame nuorodą kaip galima išvengti patyčių programoje >>>
 • Kviečiame peržiūrėti naudojamų mokymui platformų nustatymus, jog bendrauti uždarose grupėje būtų saugu. Taip pat peržiūrėkite Nacionalinės švietimo agentūros siūlomas skaitmeninių priemonių nuotoliniam mokymui sąrašą >>>
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) mokykloms yra parengusi „Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinę>>>  atmintinės 12 puslapyje rasite atskirą skyrių ką daryti elektroninių patyčių atveju.
 • Naudingas rekomendacijas mokytojams parengė ir Ryšių reguliavimo tarnyba >>>
 • Bendrieji patarimai mokytojams:
  1. Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius;
  2. Kontroliuokite, kas gali pakliūti į Jūsų „virtualią klasę“: rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų „klasės“ leidžia prisijungti tik Jūsų pakviestiems ir autorizuotiems vartotojams, t. y. tik Jūsų mokiniams;
  3. Stebėkite, ką „virtualioje klasėje“ demonstruoja mokiniai ir, pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite;
  4. Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie „virtualios klasės“ nuorodų ar duomenų kitiems asmenims;
  5. Jeigu prisijungimas prie nuotolinio mokymo platformos ar įrankio vyksta paspaudus nuorodą, įsitikinkite, kad tai nesuklastota nuoroda, neatskleiskite savo prisijungimo duomenų prie nuotolinio mokymo platformos/priemonės pašaliniams asmenims.