Nuotolinis mokymas(is)

Kas tai? Ar mokymasis per internetą panaudojant vietinius kompiuterinius tinklus ar mokymas, kai mokantysis yra kitoje vietoje nei ją gaunantis besimokantysis? Ar mokomasi sinchroniniu, asinchroniniu ar mišriu būdu?

Šiuo metu, kai ugdymo procesas bendrojo lavinimo mokyklose nevyksta ir vis dar kylant daugybei klausimų nuotolinio mokymo tema, kviečiame naudotis/dalintis jums aktualia susisteminta informacija apie nuotolinį mokymą, jo būdus, priemones, metodus ir kt. rekomendacijomis. 

 

KOLEGIALUS RAJONO PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS NUOTOLINIO MOKYMOSI METU

Konsultacijos turinys

Data arba savaitės dienos

Valandos

Konsultavimo būdas

Pedagogo vardas, pavardė

Vaikų fizinis ugdymas

antradienis, ketvirtadienis

15.00 -16.00  val.

El. paštu

Ingrida.ladyga@gmail.com

Tel. nr. 861586443

Messenger

ZOOM

Ingrida Ladygienė

Nuotolinis mokymas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle

pirmadienis, ketvirtadienis

14.00-17.00  val.

ZOOM (suderinus el. paštu kaciulienelina@gmail.com)

Lina Kačiulienė

Mokymosi medžiagos pateikimas ir vertinamų veiklų organizavimas Moodle aplinkoje

antradienis

14.00-15.00 val.

El. paštu linasadbaraite@gmail.com

Tel.nr. +37067547534

ZOOM

Lina Šadbaraitė

Pradinių klasių mokinių pažangos stebėjimas ir fiksavimas dirbant su Socrative.com aplinka

2020-05-18, 22

14.00-16.00 val.

El. paštu magisterdaiva@gmail.com

Tel.nr. +37065219736

ZOOM

Daiva Vaičiulionienė

Reflectus programėlės naudojimas antradienis 15.00-16.00 val.

Tel.nr. 861265652

ZOOM

Gintarė Juzukonienė
Kohoot testavimas sinchroniniu ir asinchroniniu laiku ketvirtadienis 11.00-12.00 val. El. paštu nerijus.planciunas@gmail.com Nerijus Plančiūnas
Tekstų/apklausų kūrimas programėle Quizz trečiadienis 12.00-14.00 val.

Tel. nr. 865023311

ZOOM

Sandra Vimantienė
Padlet programos naudojimas ketvirtadienis 13.00-14.00 val. ZOOM Jurgita Jašauskienė
Mokymosi proceso organizavimas, valdymas skaitmeninėje aplinkoje antradienis 10.00-12.00 val.

Tel.nr. 864863659

El.paštu 

o.jarunaviciene@gmail.com

ZOOM

Orinta Jarunavičienė
       

 

KVIETIMAS

KOLEGIALIAI KONULTUOTIS IR KONSULTUOTI

Kviečiame Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogus dėl nuotolinio mokymosi metu iškilusių problemų kreiptis į kolegas ir konsultuotis su jais.

Konsultacijų grafikas pateiktas Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro tinklalapyje http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/54114/nuotolinis-mokymas(is).html.

Kviečiame visus rajono pedagogus, galinčius dalintis nuotolinio mokymosi patirtimi ir konsultuoti kolegas, rašyti el. paštu gintare.juzukoniene@kaisiadorys-sspc.lt.