Naujienos

2020-05-15

  Kviečiame ir toliau dalyvauti Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus parengtuose 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „IKT taikymas įvairių dalykų... plačiau»


2020-05-11

  Mielieji, kviečiame ir toliau dalyvauti Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus parengtuose 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „IKT taikymas įvairių... plačiau»


2020-05-05

  Gerb. Pedagogai, kviečiame dalyvauti Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus organizuojamuose 54 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programos „IKT taikymas įvairių... plačiau»


2020-05-03

  Nuo 2020 m. balandžio 30 d.  prasideda nauja 54 akad. val. nemokama kvalifikacijos tobulinimo programa „IKT taikymas įvairių dalykų pamokose“.   I Modulis: Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas... plačiau»


2020-04-08

Nepaisant sudėtingų darbo ir mokymosi sąlygų jau 2020 04 09 Kaišiadorių r. direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei pedagogai  galės dalyvauti įvadiniame nuotoliniame  ilgalaikės KTP „Reflektyvaus mokymo(si) principų įgyvendinimas klasėje“... plačiau»


2020-04-06

  Sumanios internetinės reflektavimo sistemos bendrakūrėjos Julija Ladygiene ir Skaiste Lazdauskaite kviečia visus mokyklų vadovus į nemokamą internetinį seminarą, kurio metu pasidalins Reflectus įrankiu... plačiau»


2019-09-13

Rugsėjo 9 d. 13 val. įvyko antrasis ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas“ užsiėmimas. Jo metu Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ pedagogės Jurgita... plačiau»