Sveikiname Kaišiadorių rajono logopedus su profesine švente!

2019.03.06

2004 metais Europos logopedų asociacija (CPLOL) priėmė nutarimą kovo 6 d. minėti logopedo profesijos dieną.

Lietuvos logopedų asociacija nuo 2010 m. yra Europos logopedų asociacijos nare, todėl logopedų profesinės šventės diena minima ir Lietuvoje  logopedų rengimo ir kitokios veiklos centre – Šiauliuose, organizuojant konferenciją. Šiais metais kovo 7 d. taip pat vyksta konferencija „Teorijos ir praktikos dermė logopedo/logopterapeuto darbe“ , kurioje dalyvauja ir Kaišiadorių rajono logopedai.

Logopedai – tai kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimo specialistai visais žmogaus gyvenimo tarpsniais – nuo kūdikystės iki senatvės. Vaikams, turintiems kalbos ir kitų sutrikimų padeda pradėti kalbėti, moko taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavina visus kitus su kalbos vystymųsi susijusius procesus. Suaugusiojo ir senyvo amžiaus žmonėms padeda grąžinti kalbos dovaną po traumų, avarijų, insultų ir kt. veiksnių, sutrikdančių kalbos funkciją.

Kaišiadorių rajone dirba 13 puikių logopedų - specialistų,  atsidavusių savo darbui, stiprių  profesionalų, o svarbiausia – nuoširdžių žmonių, negailinčių laiko, dalijančių  savo išmintį ir širdies šilumą kaišiadoriečiams, reikalingiems pagalbos.

Nuoširdžiai sveikinu visus rajono logopedus ir kviečiu pasveikinti visus, pažįstančius nors vieną logopedą,  su jų profesine švente.

Mieliems kolegoms linkiu energijos, sėkmės, stiprios sveikatos, geros nuotaikos,  teikiant taip reikalingą pagalbą Kaišiadorių rajono  mažiems ir dideliems.

Švęskimte savo profesinę dieną su optimizmu ir didele viltimi – galiu padėti ir esu reikalingas.

 

Kaišiadorių rajono logopedų metodinio būrelio pirmininkė, Lietuvos ir Baltijos šalių logopedų asociacijos narė,                                                                 logopedė metodininkė Birutė Tadarauskienė

Ačiū mielai Birutei už nuoširdų pasidalinimą. Sveikiname kolegas logopedus su profesine švente!


Atgal