Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus patarėjo, pavaduojančio skyriaus vedėją, 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.10.1-DS-ŠV-346  patvirtintas RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ KAIŠIADORIŲ RAJONO VAIKAMS IR MOKINIAMS, GRAFIKAS 2018-2019 m. m.)  / Parsisiųsti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo  įsakymu Nr. patvirtinta KAIŠIADORIŲ RAJONO OLIMPIADŲ, KONKURSŲ UŽDUOČIŲ RENGIMO, STEBĖJIMO IR VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS, DARBO LAIKAS IR VIETAS (2019 m.) /  Parsisiųsti
 
Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas (nuo 2018 m. gruodžio)
 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto skyriaus vedėjo įsakymas (Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir bendrojo ugdymo įstaigų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašo patikslinimas dėl dalyvių skaičiaus olimpiadose ir konkursuose) / Parsisiųsti