KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGŲ EDUKACINĖS PATIRTIES BANKO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

 

 

 

Metodinė priemonė „ Įsivertinimo metodai 6 – 10 klasėse" ir jos aprašas

 

Metodinė priemonė "Įsivertinimo lapai logopedinėse pratybose" ir jos aprašas

 

Metodinė priemonė "Kūrinio atlikimo įsivertinimas ir tolimesnio mokymosi planavimas" ir jos aprašas

 

Metodinė priemonė "Neformaliojo vaikų švietimo projektas "Čia skamba žodis kaip giesmė, kaip margas raštas" bei jo dalyvių įsivertinimas - nestruktūrizuotas interviu" ir jos aprašas

 

Metodinė priemonė "Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimo/įsivertinimo kortelė" ir jos aprašas

 

Metodinė priemonė "Įsivertinimo ir mokinio asmeninės pažangos siekimas" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimas ir individuali mokinio pažanga matematikos pamokose" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Mokinių įsivertinimas internetinėje IQES online sistemoje" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Mokinių įsivertinimo priemonė "Giliukai" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimo priemonė "Žalia, geltona, raudona" ir "Ausytės" ir jų aprašai

Metodinė priemonė "Įsivertinimo metodas "Pėdutės" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Tyrimas-anketa mokiniams, baigiantiems Meno mokyklos akordeono programą" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Žuvys" ir jos aprašas

 Metodinė priemonė "Mokinio įsivertinimas ar vertinimas po savarankiško ar kontrolinio darbo" ir jos aprašas