Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Pradinis ugdymas

Metodinė priemonė "Mokinių įsivertinimo priemonė "Giliukai" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimo priemonė "Žalia, geltona, raudona" ir "Ausytės" ir jų aprašai

Metodinė priemonė "Įsivertinimo metodas "Pėdutės" ir jos aprašas

 

Bendrasis ugdymas (dalykai, vadovavimas klasei / klasių koncentrui)

Metodinė priemonė „ Įsivertinimo metodai 6 – 10 klasėse" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimo ir mokinio asmeninės pažangos siekimas" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimas ir individuali mokinio pažanga matematikos pamokose" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Mokinių įsivertinimas internetinėje IQES online sistemoje" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Mokinio įsivertinimas ar vertinimas po savarankiško ar kontrolinio darbo" ir jos aprašas

 Metodinė priemonė "Opera. Operetė. Roko opera. Miuziklas" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Įsivertinimo ir pažangos matavimo būdai" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Melodija ir ritmas" ir jos aprašas

 

Integruotas ugdymas

 

Specialusis ugdymas

Metodinė priemonė "Įsivertinimo lapai logopedinėse pratybose" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių vertinimo/įsivertinimo kortelė" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Žuvys" ir jos aprašas

 

Neformalusis ugdymas

Metodinė priemonė "Neformaliojo vaikų švietimo projektas "Čia skamba žodis kaip giesmė, kaip margas raštas" bei jo dalyvių įsivertinimas - nestruktūrizuotas interviu" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Kūrinio atlikimo įsivertinimas ir tolimesnio mokymosi planavimas" ir jos aprašas

Metodinė priemonė "Tyrimas-anketa mokiniams, baigiantiems Meno mokyklos akordeono programą" ir jos aprašas

 

Švietimo politika ir vadyba

 

Pedagogika ir psichologija