Kvalifikacijos tobulinimo programos forma (nuo 18 val.) >>>

Kvalifikacijos tobulinimo programos forma (iki 18 val.)  >>>

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos:

- įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas);

- įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tinkslingumas);

- įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai);

- įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (į(si)vertinimo duomenų analizė ir tinkslingas panaudojimas ugdymui).