Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Mato vienetas Įkainis eurais
1. Pažymėjimo dublikato išdavimas 1 vnt. 1,00
2. Dokumentų kopijavimas    
2.1. A4 formatas (nespalvotai) 1 psl. 0,03
2.2. A4 formatas ant abiejų lapo pusių (nespalvotai) 1 lapas 0,04
2.3. A3 formatas (nespalvotai) 1 psl. 0,06
2.4. A3 formatas ant abiejų lapo pusių (nespalvotai) 1 lapas 0,09
2.5. A4 formatas (spalvotai) 1 psl. 0,43
2.6. A4 formatas ant abiejų lapo pusių (spalvotai) 1 lapas 0,86
2.7. A3 formatas (spalvotai) 1 psl. 0,87
2.8. A3 formatas ant abiejų lapo pusių (spalvotai) 1 lapas 1,74
3. Laminavimas    
3.1. Mažesnio už A5 formatą 1 lapas 0,14
3.2. A5 formatas 1 lapas 0,29
3.3. A4 formatas 1 lapas 0,58
4. Dokumento įrišimas, perrišimas 1 vnt. 0,58
5. Dokumento skenavimas 1 psl.  0,14
6. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, išskyrus Kaišiadorių trečiojo amžiaus universiteto programą   1 programos įkainis 1 dalyviui apskaičiuojamas pagal Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo metodiką

Jūsų atsiliepimų apie Skyriaus teikiamas paslaugas laukiame el. paštu svietimocentras@kaisiadorys.lt