Kaišiadorių rajono gyventojus, sulaukusius 55 metų, bet dar ne pensinio amžiaus, kviečiame įsijungti į projektą! Dėmesio! Dalyvių skaičius ribotas. Jeigu jus domina savanorystė Paparčių šv. Juozapo šeimos namuose, mokymasis, kompetencijų tobulinimas ir bendravimas, šis projektas Jums!

2018.05.03

2018 m. kovas  - 2020 m. kovas

Kauno moters užimtumo centras pristato projektą „Kompleksinis atskirties mažinimas - KAM“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.2-ESFA-K-415 „54 +“.

DAUGIAU APIE PROJEKTĄ

KODĖL?

Stebint šalies darbo rinkos pokyčius bei vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimo darbo rinkoje tendencijas, bei siekiant pritaikyti šių atstovų užimtumo galimybes šiuolaikiniams šalies darbo rinkos poreikiams būtinos specialios pastangos bei tikslinės investicijos.

Projekto tikslas - skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padedant vyresnio darbingo amžiaus asmenims integruotis į darbo rinką.

KAIP?

Šiam tikslui pasiekti, numatytas uždavinys - mažinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų socialinės integracijos ribotumą per savanorišką veiklą, bendrųjų įgūdžių ugdymą, kuriant teigiamą jų įvaizdį darbdavių bei visuomenės tarpe.

Projekto tikslinei grupei suteiksime intensyvią kompleksinę pagalbą, skatinant jų socialinę adaptaciją, reabilitaciją ir integraciją į visuomenę.

Padedant tikslinės grupės asmenims socializuotis, prisitaikant prie naujų situacijų įvairiais gyvenimo periodais, projekte numatytos veiklos:

  • Savanoriškos veiklos propagavimas ir skatinimas;
  • Poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba motyvacijos kėlimo tikslais;
  • Bendrųjų įgūdžių mokymai (mokėjimo mokytis bei socialinių ir pilietinių gebėjimų ugdymas, skaitmeninio raštingumo, ekonominio savarankiškumo, užsienio kalbos mokymai, komunikavimo gimtąja kalba ugdymas, verslumo skatinimas);
  • Radio laidų ciklas, skirtas vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti;
  • Teigiamo visuomenės ir darbdavių požiūrio į vyresnio  amžiaus asmenis formavimas organizuojant interaktyvią diskusiją.

    KUR?

Projektas vykdomas Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Raseinių r. ir Birštono savivaldybėse.

KONTAKTAI:

Kauno m.

Kauno r.

Kaišiadorių r.

Raseinių r.

Birštono m.

Kauno moters užimtumo informacijos centras

Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras "Židinys

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyrius

 

Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba

 

Birštono viešoji biblioteka

 

T. +370 661245945

T. (8 37) 399 255

T. +370 687 94931

T. +370 610 13263

T. (8 319) 65760

P. infomuic@gmail.com

P. seniunija@karmelava.krs.lt

P.  svietimocentras@kaisiadorys.lt

P. info@rspt.lt

P. bmb@ismail.lt

A. Savanorių pr. 1 (2 aukštas), Kaunas

A. Vilniaus g. 65a
Karmėlava, Kauno raj.

A. Kęstučio  g.  22, 56126 Kaišiadorys

A. V. Grybo g. 33, 60117 Raseiniai

A. S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Birštonas

 

 

 

PROJEKTĄ FINANSUOJA            PROJEKTĄ ĮGYVENDINA

               


Atgal