2019 m. organizuojamų renginių mokiniams GRAFIKAS  http://svietimas.kaisiadorys-sspc.lt/43857/renginiai-mokiniams/dokumentai.html

Kaišiadorių rajono olimpiadų, konkursų užduočių rengimo, stebėjimo ir vertinimo komisijų sudėtis, darbo laikas ir vieta

2021.01.18

 

                                                                                                                                                        

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO OLIMPIADŲ, KONKURSŲ UŽDUOČIŲ RENGIMO, STEBĖJIMO IR VERTINIMO KOMISIJŲ SUDĖTIS, DARBO LAIKAS IR VIETA

 

Eil.

Nr.

Data, laikas

Vieta

Olimpiados, konkurso pavadinimas

Klasė

Užduočių rengimo, vykdymo, vertinimo komisijos

1.

2021-01-08

11.30 val.

 

 

Nuotoliniu būdu

Anglų kalbos olimpiada

 

11

 

 

Loreta Vainauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Vilma Kanclerienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Gitana Mičiulienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Dainora Melinskienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Rūta Glodenienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.

2.

2021-01-15

14 val.

Nuotoliniu būdu

9-12 kl. mokinių matematikos olimpiada

9

Vytautas Silvanavičius, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojas, pirmininkas;

Skaidrė Kriugždienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja.

10

Daiva Genevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Danutė Čiurinskienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Algis Svetaka, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytojas.

11

Roma Greičiutė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Janina Silvanavičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Stasė Kacevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

12

Algirdas Burbulis, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytojas, pirmininkas;

Sandra Kavaliauskienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja.

Aurelija Velionienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.

3.

2021-01-18

10 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

6-12

Daiva Pilkienė, Kaišiadorių meno mokyklos mokytoja, pirmininkė;

Renata Gvildienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių A. Baranausko gimnazijos mokytoja;

Jurgita Jašauskienė, Kaišiadorių meno mokyklos mokytoja.

4.

2021-01-21

14 val.

Nuotoliniu būdu

Fizikos olimpiada

9-10

Skaidrutė Žukauskienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Virginija Juzukonienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokytoja;

Orinta Jarunavičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

11-12

 

Gražina Kairevičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Aldona Visockienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

5.

2021-01-22

10 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos konkursas

 

Česlovas Kriščiūnas, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojas, pirmininkas;

Renata Balčiūnienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Daiva Vitienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokytoja.

 

6.

2021-01-25

15 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursas

 

Rūta Rutkauskienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Živilė Kursevičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos ir Suaugusiųjų mokyklos mokytoja;

Gintarė Juzukonienė, Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto centro metodininkė, lietuvių kalbos mokytoja.

7.

 

2021-01-26

9 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvos mokinių informatikos olimpiada

(III-I d.)

8-12

Stebėjimo komisija:

Ingrida Kupčiūnienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Aušra Taparauskienė, KRŠSPC Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė.

 

8.

 

2021-01-27

14 val.

Nuotoliniu būdu

Lietuvių kalbos olimpiada

9-10

Gintarė Markevičienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Ramutė Gataveckaitė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Regina Pūrienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Nijolė Navickienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja.

11-12

Liucija Vinevičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Vida Gelažienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja

Alė Kerševičienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja;

Jovita Gružauskienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Daiva Maknienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja.

9.

 

 

 

2021-01-28

2021-01-29

9.30 val.

Nuotoliniu būdu

Meninio skaitymo konkursas

(5-12 kl.)

5-8

Irena Taukinaitienė, Žiežmarių kultūros centro direktorė, pirmininkė;

Neringa Subačienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja;

Renata Kisnierienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja.

9-12

Živilė Kursevičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Eugenija Švelnikienė, Kaišiadorių meno mokyklos direktorė;

Birutė Zabelskienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja.

10.

2021-02-03

11 val.

Nuotoliniu būdu

Vokiečių k. olimpiada 11 kl. ir vokiečių k. konkursas 8 kl.

8, 11

Vida Keidošiūtė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Jolanta Radkevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja.

11.

2021-02-11

14 val.

 

Nuotoliniu būdu

Rusų kalbos

10-11

Leonida Kandratavičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Janina Kuliešienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Liudmila Veitienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja;

Gražina Rimkevičienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.

12.

2021-02-12

15 val.

Nuotoliniu būdu

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Iki

15 m.

Jovita Gružauskienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Dovilė Rudytė-Šeškevičienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

13.

2021-02-24

12 val.

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu  būdu

Dailės olimpiada

8-12

Andromeda Ostašenkovienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Petras Dzedulionis, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojas;

Inga Armanavičiūtė, Kaišiadorių meno mokyklos mokytoja.

14.

2021-02-25

9 val.

Kaišiadorių

Algirdo Brazausko gimnazija arba nuotoliniu būdu

Technologijų olimpiada

7-12

Stebėjimo komisija:

Jūratė Montrimienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Romaldas Kriugžda, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojas.

2021-02-25

13 val.

Vertinimo komisija:

Jūratė Montrimienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

7 – 12 klasių (mergaičių)

Rasa Vilimienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Valerija Vankevičienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokytoja.

7 – 12 klasių (berniukų)

Romaldas Kriugžda, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojas;

Rima Čepulienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja;

Alvydas Gudonis, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojas.

15.

2021-02-26

14 val.

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

Istorijos olimpiada

9-12

Rimvydas Dekas, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojas, pirmininkas;

Ona Jodonytė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Vytautas Stanionis, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytojas;

Darius Prokarenka, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojas;

Algimantas Tarulis, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytojas;

Violeta Prokarenkienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Laimutė Pluščauskienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja.

16.

2021-03-02

11.30 val.

 

 

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

Respublikinis anglų kalbos konkursas

 

9-10

 

 

Dalia Krasauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Audronė Nastajienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Gina Erlickienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Dovilė Kuznecovienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja;

Lina Lelešienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Jūratė Vaitonienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.

17.

2021-03-17

14 val.

 

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

Geografijos olimpiada

9-12

Asta Tamulevičienė, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Daiva Kruliauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja

Lina Lukoševičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Violeta Krikščiūnienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Monika Klimavičiūtė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Modesta Bartkutė, Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos mokytoja;

Nerijus Plančiūnas, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytojas.

18.

2021-03-24

14 val.

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius arba nuotoliniu būdu

Biologijos olimpiada

5-8

Janina Krutkevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Valerija Vankevičienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokytoja;

Donatas Stanionis, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojas;

Rasa Pečiulionytė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja;

Sandra Vimantienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja.

19.

2021 m. balandžio mėn.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado pro-

gimnazija

Rajono pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“

1-4

Rasa Rimkuvienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Jūratė Šimienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Vilija Možeikienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Loreta Statkutė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja.

20.

2021-05-07

13 val.

KŠSPC Neformaliojo švietimo skyrius

Rajono 5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada

5-8

Birutė Gudonienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Algirdas Burbulis, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytojas;

Violeta Liutkutė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja;

Snieguolė Taparauskienė, Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos mokytoja;

Agnė Bosaitė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja;

Lina Kačiulienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Vida Kudrevičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Aurelija Svorobovič, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Loreta Kuktienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos mokytoja.

21.

2021-05-18

10 val.

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija

Mažasis rusų k. festivalis 6 kl. mokiniams

6

Leonida Kandratavičienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Neringa Vainorienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Aušra Taparauskienė, Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos mokytoja;

Irma Nalivaikienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja;

Zofija Junevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Hanė Jagminienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja.

22.

2021 m.

gegužės mėn.

Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija

Rajono 5-8 kl. mokinių lietuvių k. olimpiada ir diktanto konkursas

5-8

Neringa Subačienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, pirmininkė;

Alė Kerševičienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja;

Jolanta Naraškevičienė, Kaišiadorių r. Palomenės pagrindinės mokyklos mokytoja;

Živilė Ambrazevičienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja;

Irena Zelenkauskienė, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos mokytoja;

Rita Medvedevienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Jūratė Joneliūnė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Loreta Pikšrytė-Jankauskienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja;

Daiva Maknienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

Renata Kisnerienė, Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytoja;

 

______________________________________


Atgal