Apie duomenų pateikimą

2018.12.18

Gerbiami mokyklų vadovai ir mokinių ugdymo karjerai stebėsenos duomenų teikėjai, primename, kad iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos renkami ugdymo karjerai duomenys (UKSIS rodikliai) už praėjusius mokslo metus.
Prašom pateikti duomenis apie mokinius, karjeros specialistus, karjeros paslaugas 2017/2018 mokslo metais. UKSIS rodiklių pildymo formą rasite prisijungę adresu http://uksis.emokykla.lt/. Forma aktyvi iki 2019 sausio 31 d.  


Atgal