Naujienos

2019-05-30

Daugiau nei prieš metus LL3 projekto metu suburta Kaišiadorių rajono savivaldybės Švietimo pokyčių inicijavimo grupė tęsia savo veiklą. 2019 metų gegužės 29 d. Kaišiadorių švietimo... plačiau»


2019-05-22

Švietimo aprūpinimo centro vykdomo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ duomenų svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/5-8_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.html) yra patalpinti 5-8 kl. kai kurių pamokų veiklų aprašus (išskyrus... plačiau»


2019-05-07

Prašome susipažinti su Kaišiadorių rajono savivaldybės pedagogų edukacinės patirties banko tvarkos aprašu ir Kvietimu teikti metodines priemones vaikų mokymosi įsivertinti tema. Kviečiame rengti metodines... plačiau»


2019-04-25

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo pokyčių inicijavimo grupės darbo organizavimo tvarkos aprašą. Rasite čia >>>.


2019-04-23

REKOMENDACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGAMS PO ATVIRŲ PAMOKŲ / VEIKLŲ CIKLO „ĮSIVERTINIMAS, UGDANTIS VAIKO ATSAKOMYBĘ IR SAVARANKIŠKUMĄ“ Jas rasite čia >>>. Parengtos įgyvendinant projekto „Lyderių laikas... plačiau»


2019-03-06

2004 metais Europos logopedų asociacija (CPLOL) priėmė nutarimą kovo 6 d. minėti logopedo profesijos dieną. Lietuvos logopedų asociacija nuo 2010 m. yra Europos logopedų asociacijos nare, todėl... plačiau»


2019-01-16

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pristato metodinį-mokomąjį filmą, kuriame dalinamasi Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos gerąja patirtimi pastebėta išorinio vertinimo metu.Filmas, kurio trukmė yra apie... plačiau»